Chcesz zostać tatą? Powinieneś rzucić alkohol na pół roku przed

W porównaniu z osobami, które nie piją alkoholu, dzieci ojców, którzy piją w ciągu trzech miesięcy przed poczęciem, są o 44% bardziej narażone na wrodzone choroby serca.

Spożywanie alkoholu w czasie ciąży od dawna łączone jest z wadami wrodzonymi i problemami rozwojowymi noworodków. Najnowsze badanie jednak wykazało związek między wrodzonymi wadami serca dziecka i piciem alkoholu przez przyszłych rodziców przed jego poczęciem.

Poprzednie badania wykazały, że picie alkoholu zmienia kod DNA w rozwoju plemników i wpływa na ich aktywność, chociaż podstawowe mechanizmy nie są jeszcze zrozumiałe dla naukowców. Najnowsze badanie wykazało zależność między regularnym spożywaniem alkoholu (5 lub więcej drinków na “posiedzenie”) przez przyszłych ojców i wrodzonymi chorobami serca. W przypadku matek, które piły alkohol przed poczęciem dziecka, ryzyko zachorowania było o 16% wyższe niż w przypadku zachowania wstrzemięźliwości alkoholowej.

Badanie, opublikowane w czwartek w European Journal of Preventive Cardiology, było metaanalizą i przeglądem istniejących publikacji na ten temat i wykazuje jedynie związek między piciem a wadami wrodzonymi, nie jego przyczynowość.

“Picie alkoholu przez niedoszłych rodziców jest wysoce ryzykownym i niebezpiecznym zachowaniem, które nie tylko może zwiększyć szansę na to, że ich dziecko urodzi się z wadą serca, ale również znacznie szkodzi ich własnemu zdrowiu” – powiedział autor badania, Jiabi Qin z Xiangya z wydziału Zdrowia Publicznego na Głównym Południowym Uniwersytecie w Chinach.

Qin dodał też, że wyniki sugerują, że mężczyźni nie powinni spożywać alkoholu przez co najmniej sześć miesięcy przed zapłodnieniem, podczas gdy kobiety powinny przestać pić alkohol rok wcześniej i – oczywiście – unikać go podczas ciąży.

Poprzednie badania dotyczące związku pomiędzy spożywaniem alkoholu przed poczęciem a wrodzoną chorobą serca koncentrowały się zazwyczaj na przyszłych mamach, a ich wyniki nie były satysfakcjonujące. Badanie przeprowadzone w Chinach to pierwsza metaanaliza, która przyjrzała się problemowi picia alkoholu przez ojców przed poczęciem.

Według amerykańskiego Centrum Zapobiegania Chorób wrodzone wady serca co roku dotykają co trzeciego noworodka i są główną przyczyną śmierci wśród niemowląt. Według wspomnianej instytucji, około 30% dzieci urodzonych z wadami rozwojowymi (nie tylko serca), boryka się później z innymi problemami fizycznymi lub zaburzeniami rozwojowowo-poznawczymi.