ONZ: Skutki zmian klimatycznych są przytłaczające

Skutki globalnego ocieplenia mogą być ciężkie, wszechobecne i nieodwracalne – ostrzega w najnowszym raporcie Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Nowy raport ONZ jest najbardziej kompleksowym opracowaniem dotyczącym efektów podnoszącego się poziomu dwutlenku węgla w atmosferze. Międzyrządowy Panel ONZ ds. Zmian Klimatu (IPCC ) ostrzega, że ​​globalne ocieplenie może osłabić wzrost gospodarczy i przyczynić się do pogłębienia ubóstwa na świecie.

Negatywne skutki zmian klimatycznych są już odczuwalne w każdym zakątku świata. Niestety państwa nadal nie są przygotowane do zarządzania ryzykiem, jakie niosą zmiany klimatyczne i do podjęcia działań w przypadku nagłego załamania bezpieczeństwa żywności, dostaw wody czy pogorszenia się zdrowia mieszkańców.

W najnowszym raporcie naukowcy ONZ zidentyfikowali kraje, które mogą doświadczyć najbardziej negatywnych skutków zmian klimatycznych. Wśród nich wymieniono m.in. Wielką Brytanię oraz kraje Europy Północnej, którym grożą częstsze powodzie, fale upałów i susze.

IPCC stwierdza, że niepożądane skutki zmian klimatycznych już przewyższają potencjalne korzyści z rosnących temperatur i będą się pogłębiać, jeśli średnia temperatura globalna wzrośnie o 2 stopnie Celsjusza do 2100 roku. Wzrost o 4 stopnie Celsjusza może przynieść katastrofalne skutki. 

“Pogłębiające się globalne ocieplenie prowadzi do poważnych, nieodwracalnych i wszechobecnych skutków, które dotkną bez wyjątku każdego mieszkańca naszej planety” – powiedział Rajendra Pachauri, przewodniczący IPCC w czasie konferencji prasowej w Jokohamie.

Pełna treść raportu jest dostępna na stronie: http://www.climatechange2013.org/.