Opakowania mogą przyczyniać się do wzrostu wagi

Niektóre chemikalia zawarte w opakowaniach produktów spożywczych wpływają na rozregulowanie gospodarki hormonalnej organizmu, a przez to powodują tycie – przestrzega czasopismo „PLOS ONE”.

Naukowcy z Centrum Badań Środowiskowych im. Helholtza oraz Uniwersytetu w Lipsku (Niemcy) wykazali, że ftalan di(2-etyloheksylu) (w skrócie DEHP) – związek używany do produkcji plastikowych opakowań i innych tworzyw sztucznych – zaburza równowagę hormonalną u samic myszy, co sprawia, że zwierzęta zaczynają przybierać na wadze. Negatywne efekty działania DEHP są zauważalne już przy bardzo niskim stężeniu.

W ramach eksperymentu badacze przez 10 tygodni dodawali różne ilości DEHP do wody, którą piły myszy. Następnie obserwowali, jak codzienna dawka DEHP wpływa na zmiany masy ciała zwierząt. Co ważne, wszystkie zwierzęta przez cały okres badania były karmione standardową, ujednoliconą karmą.

Okazało się, że samice myszy wystawionych na działanie DEHP (nawet w niskich dawkach) przybierały na wadze o wiele bardziej niż inne gryzonie. Podobne zjawisko nie wystąpiło u samców.

Dzięki analizom zwierzęcej krwi naukowcy odkryli, że DEHP wywoływał u samic myszy wzrost ekspresji receptorów estrogenowych i spadek ekspresji receptorów PPAR gamma (receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów) w tkance tłuszczowej. Właśnie to przyczyniało się do zmian metabolicznych i wzrostu masy ciała. (PAP)