Używając nagrań elektrofizjologicznych, Crook pośrednio wykazała przedłużoną reakcję obwodową w ścieżce do mózgu ośmiornicy, która wydaje się reprezentować intensywność bólu odczuwanego przez zastrzyki kwasu. Co więcej, komunikaty te są szybko wyciszane i odwracane za pomocą środka przeciwbólowego, co jest silną oznaką doświadczenia bólu. "Razem, dane te dostarczają silnego wsparcia dla istnienia trwałego, negatywnego stanu afektywnego u ośmiornic” – podsumowuje zespół w artykule, który opublikowano w czasopiśmie iScience.

Zrozumieć bezkręgowce

Do tej pory przedłużające się odczucia bólowe (w przeciwieństwie do krótkotrwałych) były przypisywane tylko ssakom, więc to, iż naukowcy znaleźli dowody na na podobne procesy u bezkręgowców, jest dość niesamowitym odkryciem.

Kilka dni temu naukowcy wykazali również, że mątwy mają zdolność do samokotroli, przeprowadzając na zwierzętach test słodkiej pianki.

Ta wiedza rodzi nowe pytania dotyczące tego, jak opiekować się głowonogami i badać ich specyfikę, jednocześnie dostarczając nowych ewolucyjnych źródeł doświadczenia bólu w królestwie zwierząt.

"Naszym celem w tym badaniu było przeniesienie kwestii bólu bezkręgowców ponad uzasadnione wątpliwości" – mówi komunikat prasowy laboratorium dr Crook – "tak, aby wysiłki w celu lepszego uregulowania ich humanitarnego wykorzystania mogły postępować z silną podstawą dowodową, której do tej pory brakowało."