Ossów – opowieść o polskim zwycięstwie oczami projektantów

Jak pokazać współczesnemu odbiorcy zwycięskie karty naszej historii, aby szanując pamięć przodków nadać jej nowoczesną formę zdolną zainteresować współczesnych odbiorców? Jak przedstawić skomplikowane zagadnienia konfliktu polsko-bolszewickiego, który mógł pogrążyć Europę początku XX wieku? Jak w oparciu o wielkie zwycięstwo budować dumę z Polski? – Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce, wraz z rozstrzygnięciem konkursu na opracowanie koncepcji aranżacji plastycznej Muzeum w Ossowie.

Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”
ogłasza konkurs przeznaczony dla projektantów i ekspertów w dziedzinie projektowania ekspozycji
muzealnych.

– To jest konkurs, który pozwoli nam określić, jak o historii wielkiego polskiego zwycięstwa w 1920 roku będziemy opowiadać następnym pokoleniom. Nie jest to konkurs na ekspozycję stałą, choć jego wyniki będą miały fundamentalne znaczenie przy jej projektowaniu. To drugi krok na drodze do stworzenia muzeum – tłumaczy Maksym Gołoś, dyrektor Instytucji.

– Udało nam się przekonać bardzo wiele szacownych osób m.in. ze środowiska naukowego, aby zasiedli w gronie sędziów konkursowych – dodaje.

Dlaczego Ossów jest ważny w historii wojny polsko-bolszewickiej? – Bój pod Ossowem w sierpniu 1920 roku toczył się w przełomowym momencie wojny polsko-bolszewickiej. To tu walczyli ochotnicy, bez których regularna armia nie byłaby w stanie odeprzeć bolszewików. Tu zginął ks. Ignacy Skorupka, który szybko stał się ikoną najwyższego poświęcenia w walce o wolność ojczyzny – tłumaczy Maksym Gołoś.

Przedmiotem konkursu będzie przygotowanie koncepcji aranżacji plastycznej Muzeum w Ossowie, która będzie podstawą wytycznych przede wszystkim do projektu ekspozycji stałej i zagospodarowania terenu bezpośrednio przylegającego do budynku muzeum. Będzie również punktem odniesienia dla twórców projektu budowlanego. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do końca marca, natomiast prace konkursowe trzeba będzie złożyć do 30 maja. Rozstrzygnięcie nastąpi do końca lipca 2014 roku.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania ze strony internetowej Instytucji www.ossow1920.pl w zakładce Konkurs/Pliki do pobrania. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne: I miejsce 20 tys. zł, II miejsce – 10 tys. zł, III miejsce 5 tys. zł.

Prace będą również prezentowane szerszej publiczności podczas wystawy pokonkursowej. W tym roku Samorządowa Instytucja Kultury w Ossowie wraz z urzędem miejskim w Wołominie planuje również rozpocząć prace nad projektem budowlanym muzeum w oparciu o koncepcję funkcjonalno-architektoniczną, którą zaprezentowano w sierpniu zeszłego roku.

– Mamy nadzieję, że pierwsze prace budowlane będą mogły rozpocząć się w 2015 roku. Cała inwestycja szacowana jest na około 13 milionów złotych i ma być gotowa najpóźniej na setną rocznicę Bitwy Warszawskiej – mówi Maksym Gołoś. Dokładniejszy koszt inwestycji będzie znany dopiero po zakończeniu prac projektowych i zamknięciu kosztorysu inwestorskiego.