29 szkieletów przedstawicieli tzw. kultury natufijskiej sprzed ok. 11 700 do 13 700 lat odkryto w jaskini Raqefet, w rejonie góry Karmel w Izraelu, już kilka lat temu. Jednak dopiero teraz archeolodzy przeprowadzili szczegółowe badania miejsca pochówku. Okazało się, że w 4 grobach szczątki spoczywały na łożu z kwiatów. Świadczą o tym ich odciski w warstwie błota, którym wyrównano dna grobów. Wilgotna warstwa mułu utrwaliła kształt roślin przyciśniętych ciężarem zwłok.

Ślady roślin znaleziono tylko w obrębie grobów, nie było ich w innych częściach jaskini. W miejscach pochówku znajdowały się także narzędzia z krzemienia, kamienie oraz kości zwierzęce, jednak odciski tych artefaktów nie zachowały się w błocie. Prawdopodobnie więc żałobnicy najpierw wyłożyli dno grobu grubą warstwą kwiatów, a później dołożyli pozostałe ofiary dla zmarłego.

Archeologom szczególnie interesujący wydał się fakt, że kwiaty i aromatyczne liście znaleziono między innymi w grobie dziecka nazwanego Homo 31; w innych kulturach z tego okresu dzieci po śmierci często były wykluczane ze społeczeństw i chowane oddzielnie. W jaskini Raqefet dziecko nie tylko pochowano razem z innymi członkami społeczności, ale też uhonorowano je kwiatami.

Najwięcej odcisków roślin pochodzi z jamy grobowej, w której złożono ciała dwóch zmarłych mniej więcej równocześnie osób: 12–15-letniego dziecka (określanego jako Homo 28) oraz ponad 30-letniego mężczyzny (Homo 25). Pod szkieletami obu zmarłych znaleziono ponad 30 odcisków roślin, w tym 13 łodyg. Analiza stadiów rozwoju tych ostatnich pozwoliła badaczom ustalić, że zostały zerwane i złożone do grobu przed połową lata. Odkryte odciski należały m.in. do szałwii Salvia judaica, mięty oraz do roślin z rodziny trędownikowatych (Scrophulariaceae). Rośliny te do dziś rosną u wlotu do jaskini. Prowadzący badania Daniel Nadel z uniwersytetu w Hajfie uważa, że krewni zmarłych wybrali je zarówno ze względu na jaskrawe kwiaty, jak i intensywny zapach. Ponadto w grobie odkryto odciski liści pochodzących z niezidentyfikowanych drzew oraz ślady nasion podobnych do judaszowca południowego (Cercis siliquastrum L.) – drzewa, którego kwiaty również są jaskrawe.

Oprócz odcisków badacze odkryli w jaskini Raqefet także fitolity – mineralne wydzieliny powstające w komórkach roślinnych. Ich ilość w gramie gleby pobranej z grobu wynosiła 61999, podczas gdy w przeanalizowanej dla porównania ziemi spoza cmentarzyska – 27231.To kolejny dowód na intencjonalne umieszczenie roślin w grobach.

Co ciekawe, dzięki metodzie 14C badacze ustalili, że praktyki pogrzebowe w tym miejscu nie zmieniały się przez długi czas. Pochówki, w których znaleziono kwiaty, pochodzą bowiem zarówno sprzed ponad 13 tys. lat, jak i sprzed niecałych 12 tys. lat. Oprócz składania kwiatów ceremonie pogrzebowe w jaskini Raqefet prawdopodobnie obejmowały również uczty – archeolodzy odkryli kości zwierząt ze śladami odcinania i obgryzania mięsa. Ponadto czaszkę Homo 28 rytualnie usunięto z grobu po dłuższym czasie od „pogrzebu”, już po rozkładzie ciała, a za głową Homo 25 umieszczono pionowo kamienną płytę – znaczenia tych rytuałów nie udało się ustalić.

Kultura natufijska to nazwa obejmująca jedne z pierwszych społeczności na terenie Bliskiego Wschodu, które zamieszkiwały stałe osady. Natufijskie miejsca pochówku to również pierwsze cmentarzyska w dzisiejszym rozumieniu tego słowa, gdzie zmarłych grzebano w jednym miejscu przez dłuższy czas.