Pałac biblijnego króla Dawida odnaleziony

Naukowcy z Hebrew University w Jerozolimie odnaleźli ruiny biblijnego pałacu, w którym odbyła się słynna bitwa Dawida z Goliatem

Pałac, znany jako Khirbet Qeiyafa, odnaleziono w odległości ok. 30 km od Jerozolimy. Jego powierzchnia wynosiła ok. 10 tys. metrów kwadratowych, a datę powstania szacuje się na ok. 1000 roku p.n.e.

Wykopaliska, które trwały siedem lat, zdaniem archeologów dostarczają informacje na temat organizacji państwa w czasach króla Dawida i pozwalają zrozumieć początki królestwa Judy.

Wykopaliska odsłoniły struktury budowli, z których jedna mogła być siedzibą króla, a druga – magazynem, w którym gromadzono podatki w formie produktów rolnych. – To jest niezaprzeczalny dowód na istnienie centralnego organu władzy za panowania króla Dawida – uważają naukowcy.

Pałac prawdopodobnie został zniszczony podczas walki z Filistynami około 980 roku p.n.e.

Niektórzy historycy twierdzą, że biblijny David nie był aż tak potężny, jak ukazuje to Stary Testament. Sceptycy zwracają uwagę, że poza Pismem Świętym nie istnieje żaden zapis historyczny, który potwierdza prawdziwość biblijnych historii, a niektórzy uważają, że David był postacią fikcyjną.

Dla Żydów Dawid jest symbolem tożsamości narodowej i wzorem idealnego władcy. Sześcioramienna gwiazda Dawida umieszczona na fladze Izraela jest symbolem ojczyzny Żydów.