Pantery śnieżne zagrożone zmianami klimatu

Międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF apeluje: musimy podjąć pilne działania na rzecz ochrony panter śnieżnych.

Nowy raport opracowany przez WWF Polska wskazuje, że z powodu postępujących zmian klimatycznych z powierzchni Ziemi zniknie aż 1/3 obecnych siedlisk panter śnieżnych. 

– Powiązania między ochroną panter śnieżnych, ludzi mieszkających na obszarach górskich i zasobów wód, od których zależy przetrwanie człowieka, jest ewidentne. Jednym z głównych zagrożeń wynikających z globalnego ocieplenia będzie wkraczanie lasów na coraz wyżej położone bezleśne dotąd tereny, co pociągnie za sobą migrację ludzi, zakładających nowe pola uprawne i wypasających zwierzęta hodowlane. W ten sposób populacje panter śnieżnych, zostaną zepchnięte do niewielkich obszarów, których nie dotkną zmiany klimatu– tłumaczy Paweł Średziński z WWF Polska. 

Rezultatem zmian i migracji ludzi, będzie również zagrożenie dla rzek, które biorą swój początek w wysokich partiach gór, czyli tam, gdzie występuje pantera śnieżna. Od tych rzek zależy życie ponad 330 milionów osób, które dziś żyją w ich pobliżu.

Dziś w wysokich górach Azji Środkowej żyje nie więcej niż 4 tysiące panter śnieżnych, a ich liczebność spada.Ten spadek wynika obecnie z utraty siedlisk i kłusownictwa. Szacuje się, że te czynniki w ciągu ostatnich 16 lat doprowadziły do zmniejszenia się liczby panter o 20 procent. Tempo kurczenia się liczebności panter śnieżnych będzie jeszcze większe w rezultacie zmian klimatu.

Oprócz działań na rzecz powstrzymania globalnego ocieplenia, niezwykle ważne będzie przeciwdziałanie ograniczeniu bazy pokarmowej panter, spychanych coraz bardziej przez człowieka. Podobne wyzwanie stanowi walka z kłusownictwem i złym planowaniem przestrzennym, negatywnie oddziałowującym na środowisko.

W kłusowniczym procederze biorą też udział hodowcy zwierząt, którzy zabijają pantery w odwecie za straty w ich inwentarzu. Dlatego WWF prowadzi działania na rzecz przekonania lokalnej społeczności do ochrony tych dużych drapieżników. Chociaż czas działa na niekorzyść panter śnieżnych, wciąż możemy ocalić ten gatunek. 
 
Do osiągnięcia tego celu niezwykle ważne są badania naukowe. Dziś zaledwie 14 procent obszaru występowania panter śnieżnych jest objętych badaniami i podejmuje się tam działania na rzecz ich ochrony. Dlatego WWF będzie nadal wspierał monitoring tego gatunku. Tylko w ten sposób będzie można szybko reagować na zagrożenia dla przetrwania panter śnieżnych.
 
Pełna treść raportu (pdf)