Physalia – pływający symbol ekologii

źródło:  vincent.callebaut.org  

Pływający ogród, a równocześnie sala wystawowa, laboratorium
i oczyszczalnia wody rzecznej w jednym, to kolejne dzieło francuskiego architekta Vincenta Callebauta. Powierzchnię, pokłady i ładownie Physalii ozdobione będą żywymi roślinami, co w połączeniu z oryginalnymi kształtami i oświetleniem ma wywołać niezapomniany efekt wizualny.

Statek Physalia o długości 80 m, szerokości 15 m oraz wysokości ponad 11 m to kombinacja wszelkiego rodzaju zielonych technologii, m. in. ekologicznych metod oczyszczania wody i powietrza. Ponadto Physalia jest podróżującą salą konferencyjną i wystawową, miejscem dla prowadzenia dyskusji dotyczących ochrony środowiska i realizacji projektów edukacyjnych, a także wyspą służącą celom rekreacyjno-wypoczynkowym. Jej podstawową rolą jest jednak biologiczne filtrowanie wody rzecznej. Statek będzie przepuszczać wodę przez układ filtrów, kompleks rur hydraulicznych i pomp. Wodę oczyszczać będą również rosnące na statku rośliny. Proces oczyszczania wspomagany będzie węglem aktywnym, a cały system zasilać będzie turbina wodna i baterie słoneczne. Ponadto w celu oczyszczania wody i powietrza stosowana będzie reakcja fotochemiczna, inicjowana przez spełniający rolę katalizatora dwutlenek tytanu. Właśnie tym związkiem pokryta będzie m. in. część kadłuba Physalii.

Nietrudno się domyślić, że inspiracją dla tego projektu był żywy organizm – w tym przypadku architekta natchnął kształt meduzy zwanej żeglarzem portugalskim (Physalia physalis). Część powierzchni statku tworzą podwójne powłoki pneumatyczne, które autor ma zamiar pokryć elastycznymi bateriami słonecznymi. Wewnątrz Physalii zaprojektowane zostały cztery ogrody tematyczne: „Ziemia”, „Powietrze”, „Ogień” i „Woda”. Miniaturowy ogród „Woda” będzie umieszczony na rufie, z której będzie można podziwiać wspaniałe widoki. W centrum statku, pod kopułą, znajdować się będzie ogród-amfiteatr „Powietrze”, a pod nim – mini-oranżeria i laboratorium biologiczne „Ziemia”. Jeszcze niżej rozmieszczona zostanie sala wystawowa „Ogień”, poświęcona ekosystemom wodnym. Te pomieszczenia w zamyśle autora mają spełniać różne funkcje w zależności od tego, jakie przedsięwzięcie będzie realizowane na pokładzie Physalii. Wnętrze statku wyróżniać się będzie dużą ilością szklanych elementów, które mają pomagać roślinom w integracji z otoczeniem.

Ruchoma oczyszczalnia wód ma kursować po większych rzekach Europy, Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. Na razie projekt ten – podobnie jak i inne futurystyczne projekty Callebauta, takie jak ekologiczna farma-wieżowiec Dragonfly, czy też miasta-lilie Lilypad – istnieje tylko na papierze. Jeśli jednak kiedykolwiek udałoby się go zrealizować, żywy filtr będzie spełniać funkcję symboliczną – wątpliwe, czy uda mu się wnieść rzeczywisty wkład w polepszenie stanu rzek. Jak twierdzi architekt, Physalia będzie symbolem troskliwego stosunku człowieka do otaczającego go środowiska naturalnego. JSL