WŁADYSŁAW LASKONOGI I NIEMIECKA DZIEWKA

Według informacji z kroniki Jana Długosza książę wielkopolski Władysław Laskonogi nie cieszył się szacunkiem ze strony poddanych z powodu swojej „rozpusty i wszeteczeństw”. Chociaż autor pisał swoje dzieło ponad dwieście lat po śmierci monarchy, jego rewelacje znajdują potwierdzenie we współczesnych Laskonogiemu przekazach. Cysterski kronikarz Alberyk z Trois Fontaines tak bowiem opisał śmierć księcia: „zabrał ze sobą na noc pewną teutońską dziewczynę, która nie mogąc ścierpieć zadawanego gwałtu, przeszyła mu gwałtownie brzuch nożem, który skrycie ze sobą wzięła”. Nie mamy żadnego innego źródła na potwierdzenie takiej wersji śmierci Władysława, która nastąpiła 3 listopada 1231 r. w Środzie Śląskiej. Wątpliwe wydaje się jednak, aby przekaz Alberyka był całkowicie zmyślony.