Pierwsza cyber roślina

Magnus Berggren, profesor elektroniki organicznej z Uniwersytetu w Linköping wraz ze swoim zespołem naukowym zbudował ze zwykłej róży ogrodowej obwód elektryczny, wypełniając jej wiązki naczyniowo-sitowe przewodzącym polimerem. Rozpuszczalne w wodzie tworzywo PEDOT (poli(3,4-etyleno-1,4-dioksytiofen) rozprzestrzenia się w układzie naczyniowym róży i zastyga, tworząc sieć przewodów.

Wykorzystanie polimerów pozwala tworzyć analogowe i cyfrowe układy elektroniczne wewnątrz żywych kwiatów, krzewów i drzew – wykazali naukowcy ze Szwecji.

“Wcześniej nie dysponowaliśmy odpowiednimi narzędziami, które pozwalałyby na pomiar stężenia różnych substancji w żywych roślinach. Teraz będziemy mogli regulować to stężenie i stymulować rozwój i wzrost roślin” – mówi Ove Nilsson, współautor eksperymentu.

Materiał nie jest toksyczny dla rośliny i nie zatyka jej naczyń. Badaczom udało się nawet wykorzystać taki kwiat jako element tranzystora i skonstruować bramkę logiczną. Gdy polimerem wypełnione zostały naczynia wewnątrz liścia, zmieniał on kolor pod wpływem prądu elektrycznego.

Eksperyment otwiera drogę dla łączenia roślin z urządzeniami elektronicznymi. W przyszłości pozwoli to być może  regulować fizjologię roślin, uzyskać ogniwa paliwowe zasilane produktami fotosyntezy albo uprawy informujące o swoich właściwościach biochemicznych. 

Eksperyment opisano w magazynie Science Advances

Czytaj więcej: Fotosynteza ulepszona przez najnowsze technologie