Pierwsze zwierzęta na świecie

Naukowcy znaleźli ślady pierwszych zwierząt wielokomórkowych, jakie pojawiły się na naszej planecie. Były to prekambryjskie gąbki.

Niedawno informowaliśmy o wynikach badań naukowców z University of California w Riverside, Massachusets Institute of Technology i szeregu innych instytutów badawczych, którzy stwierdzili, że pierwsze wielokomórkowce pojawiły się ponad 635 mln lat temu, a więc przynajmniej 100 mln lat wcześniej, niż przypuszczano do tej pory. Znalezione w skałach osadowych na południu Omanu gąbki okazały się najstarszymi zwierzętami na świecie, nie licząc jednokomórkowców.

W skałach tych znaleziona została niezwykle duża ilość steroidów — organicznych związków chemicznych produkowanych przez gąbki pospolite. Te bogate w ropę skały są dowodem na to, że gąbki — prymitywne organizmy morskie — rozpowszechniły się na dnie mórz jeszcze przed eksplozją kambryjską, która miała miejsce 540 mln lat temu. Ponieważ wiele z prymitywnych form życia nie posiadało szkieletów ani skorup, nie pozostawiły one po sobie żadnych skamieniałych szczątków, badacze byli więc zmuszeni szukać w skałach pozostałości ich komórek (tzw. biowskaźników), które byłyby charakterystyczne dla określonego gatunku organizmów.  

Odkrycie to pomoże naukowcom lepiej zrozumieć ten prehistoryczny etap ewolucji życia na Ziemi — etap, w którym pojawiły się pierwsze wielokomórkowce. Wcześniej podejrzewano, że to właśnie kambr przyniósł prawdziwy przełom dla rozwoju życia na Ziemi. 

Szczególnie ciekawym musiało być środowisko, w którym doszło do takiej ewolucji. Gąbki spełniały niewątpliwie ogromnie ważną rolę w ekosystemie, żywiły się bowiem rozpuszczonymi w wodzie składnikami odżywczymi i jednokomórkowcami, uniemożliwiając one ich rozkład, a tym samym zużywanie zawartego w wodzie tlenu. Swoją filtrującą działalnością gąbki ułatwiły zaopatrzenie oceanu w tlen, a tym samym rozwój innych organizmów żywych.  

Według Gordona Love z UC zmiany klimatyczne w neoproterozoiku związane z okresem lodowcowym, który trwał od 1 mld do 542 mln lat temu, miały decydujący wpływ na ówczesne ekosystemy w oceanie, zmieniając skład chemiczny wód oceanicznych. A to otworzyło możliwości dla rozwoju organizmów żywych, żyjących i żywiących się na dnie morskim — twierdzą biolodzy.  JSL

źródło: web.mit.edu