Pierwszy przeszczep organów noworodka

W Wielkiej Brytanii dokonano bezprecedensowej transplantacji nerek i wątroby od dziecka, którego serce przestało bić sześć dni po urodzeniu.

Jest to pierwsza transplantacja organów noworodka, jaką przeprowadzono na terenie Wielkiej Brytanii. Operacja jest opisywana jako przełom w neonatologii. Serce dziewczynki zatrzymało się zaledwie sześć dni po narodzinach. Lekarze przeszczepili jej nerki oraz wątrobę innym dzieciom. Zdaniem komentatorów tego typu procedury mogą w przyszłości ratować życie wielu dzieciom, które przychodzą na świat z dysfunkcjami narządów wewnętrznych. 

W magazynie Archives of Diseases in Childhood lekarze opisali przypadek dziewczynki, która urodziła się w bardzo złym stanie zdrowia. Badania wykazały, że dziecko było niedotlenione jeszcze przez porodem. Potem mimo resuscytacji doszło do głębokiego uszkodzenia mózgu dziecka. Lekarze, którzy przeprowadzili operację, podkreślają, że wszystko udało się dzięki “niezwykłej szczodrości” rodziców dziecka, którzy wyrazili zgodę na pobranie narządów po zatrzymaniu akcji serca.

Nerki dziewczynki zostały przeszczepione innemu dziecku, które cierpiało na niewydolność tych organów. W kolejnej operacji lekarze pobrali komórki wątroby, które przeszczepiono innemu pacjentowi. Operacja była niezwykle trudna. Lekarze mają nadzieję, że dzięki transplantacji, chore dzieci zyskają drugie życie.

CZYTAJ WIĘCEJ: