Dlaczego androgynia przynosi nam korzyści?

Aby uczyć się nowych rzeczy i dostosować się do ciągle zmieniającego się globalnego środowiska, musimy być uważni na otaczający nas świat i posiadać dobre samopoczucie psychiczne, elastyczność oraz umiejętność stosowania szerokiego wachlarza strategii życiowych.

Umiejętności te umożliwiają nam szybkie zrozumienie kontekstu zewnętrznego i podjęcie decyzji o optymalnej reakcji. Pomagają nam również korzystać z ograniczonych w czasie możliwości i zaszczepiają w nas odporność. Właśnie te umiejętności dają przewagę osobom o androgynicznych mózgach, podczas gdy inni mają nieco mniejsze szanse na pełen rozkwit.

Dlaczego  się tak dzieje? Metaanaliza 78 badań z udziałem około 20 000 uczestników wykazała, że mężczyźni, którzy przestrzegają typowych norm męskości (na przykład nigdy nie polegają na innych), cierpią na więcej objawów psychiatrycznych niż inni – w tym depresję, samotność i nadużywanie substancji psychoaktywnych. Czują się też bardziej odizolowani i pozbawieni więzi społecznych z innymi. Kobiety, które próbują się dostosować, również płacą za to cenę – być może rezygnując z wymarzonej pracy, ponieważ branża jest zdominowana przez mężczyzn, lub biorąc na siebie większość uciążliwych obowiązków domowych. Osoba androgyniczna natomiast nie podlega wpływom norm płciowych w takim samym stopniu jak inni.

Nie oznacza to jednak, że nie ma nadziei dla tych, którzy znajdują się na skrajnych krańcach spektrum – mózg jest plastyczny, przynajmniej do pewnego stopnia, ponieważ jego praca nie zależy jedynie od czynników genetycznych, ale i środowiskowych, takich jak edukacja czy relacje międzyludzkie. Co z tego wynika? Już od najmłodszych lat powinniśmy uczyć dzieci, by unikały skrajnych stereotypów i słuchały swojej intuicji.