Poczucie własnej wartości: Kiedy naprawdę się kształtuje?

Okazuje się, że o wiele wcześniej niż moglibyśmy sądzić.
Poczucie własnej wartości: Kiedy naprawdę się kształtuje?

Naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego skonstruowali narzędzie, które pozwala zmierzyć poczucie własnej wartości u dzieci w wieku przedszkolnym. Dzięki temu wykazali, że już 5-letnie dzieci, podobnie jak dorośli, mają silnie rozwiniętą tę część osobowości i oddziałuje ona na inne aspekty ich funkcjonowania, np. tożsamość płciową i preferencje wewnątrzgrupowe.

„Niektórzy naukowcy uważają, że dzieci w wieku przedszkolnym są zbyt młode, by posiadać ukształtowany stosunek do samego siebie – pozytywny lub negatywny. Wyniki naszego badania sugerują, że poczucie własnej wartości jest cechą fundamentalną” – komentuje jeden z badaczy, Andrew Meltzoff.

Badacze zastosowali u 234 dzieci zmodyfikowaną wersję Testu Utajonych Skojarzeń (IAT). Ze względu na to, że maluchy nie potrafiły jeszcze czytać, naukowcy poprosili je o wybranie z zestawu kilku flag, które uważały za „swoje” lub „nie swoje”, a następnie o dopasowanie usłyszanych słów, np. dobry, zabawny, miły lub zły, wredny, niegrzeczny, do poszczególnych obrazków.

Okazało się, że większość dzieci posiadała dość pozytywny obraz własnej osoby, a maluchy o najwyższym poczuciu własnej wartości i mocnej identyfikacji z własną płcią wykazywały silne preferencje do spędzania czasu z innymi dziećmi tej samej płci.

„Wygląda na to, że poczucie własnej wartości odgrywa u dzieci istotną rolę w formowaniu się różnych aspektów tożsamości społecznej. Wyniki naszego badania pokazują, że pierwsze 5 lat życia stanowi ważną podstawę dalszego funkcjonowania” – mówi inny badacz Dario Cvencek.

Badacze planują teraz dalej obserwować badane dzieci, by zobaczyć, jak poczucie własnej wartości będzie zmieniało się u nich w ciągu życia i jak wpłynie na czynniki, takie jak zdrowie, czy sukcesy w szkole.

Czytaj także: JAK ROZWINĄĆ PEWNOŚĆ SIEBIE?