Polacy nagrodzeni na targach wynalazczości

25 złotych, 17 srebrnych i 9 brązowych medali oraz nagrody specjalne przyznało polskim wynalazcom i naukowcom międzynarodowe jury XVI Moskiewskiego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES – 2013”

Na wystawie prezentowanych było ponad tysiąc wynalazków z 20 krajów świata, nagrody przyznawane były w 40 kategoriach tematycznych. Wystawa odbywała się od 2 do 5 kwietnia.

Aż trzy złote medale wywalczył w Moskwie Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy z Radomia, który opracował testery, dzięki którym można badać m.in. tarcie czy zużycie w maszynach. “Jury doceniło fakt, że urządzenia te są na najwyższym poziomie technologicznym i są przedmiotem obrotu handlowego, w tym także na terenie Federacji Rosyjskiej” – skomentowano w przesłanym PAP komunikacie.

Dwa złote medale otrzymał z kolei Przemysłowy Instytut Motoryzacji, który nagrodzono za rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo dzieci przewożonych w fotelikach w przypadku kolizji czołowych i bocznych. Innowacja polega m.in. na tym, że w czasie wypadku możliwe jest kontrolowane przesunięcie fotelika z dzieckiem. Dzięki temu badacze chcą obniżyć przeciążenia działające na dziecko podczas wypadku.

Nagrodzonych zostało również troje młodych naukowców, laureatów konkursu “Innowator Mazowsza”. Złoty medal w Moskwie otrzymał mjr dr inż. Mariusz Żokowski, który w swojej pracy doktorskiej analizował możliwości poprawy napędów elektrycznych poprzez połączenie funkcji silnika elektrycznego i łożyska magnetycznego w jeden moduł stanowiący “samołożyskujący się” silnik elektryczny.

Złoty medal zdobył też dr Grzegorz Łuka z Instytutu Fizyki PAN, który w swojej rozprawie doktorskiej badał zastosowania metody ALD (proces nakładania powłok na powierzchnie). Dzięki metodzie, jednorodne warstwy można osadzać na powierzchniach o wielkości kilku metrów kwadratowych.

Z kolei srebrny medal w Moskwie zdobyła zwyciężczyni konkursu “Innowator Mazowsza” dr Emilia Klimaszewska z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, która w swoich badaniach określała możliwości zastosowania nowych „zielonych surowców” w preparatach chemii gospodarczej do czyszczenia twardych powierzchni.

W polskim stoisku organizowanym przez Agencję Promocyjną Inventor zaprezentowanych zostało 25 rozwiązań, opracowanych w instytutach badawczych i na wyższych uczelniach. Ekspozycja współfinansowana była z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

27 polskich wynalazków zaprezentowało też stoisko Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.  Otrzymały one 10 złotych, 11 srebrnych, 5 brązowych medali oraz liczne nagrody specjalne. Innowacyjne materiały zespołów prof. Leszka Dobrzańskiego oraz dr hab. inż.  Anny Dobrzańskiej-Danikiewicz z Politechniki Śląskiej zyskały uznanie jurorów i otrzymały 2 złote, dwa srebrne medale i liczne nagrody specjalne.

Międzynarodowe jury doceniło również wynalazki zespołu naukowców pani Prof. Izabeli Krucińskiej z Politechnik Łódzkiej, która podczas tegorocznej wystawy w Moskwie prezentowała 2 innowacyjne rozwiązania, m.in. półmaski filtracyjne z naniesioną warstwą antybakteryjną z zastosowaniem poli(metakrylanu dimetylo aminoetylowego) (PDAMA) oraz sznurki, włókniny spun – bonded do zastosowań w rolnictwie, higienie i medycynie, a także pianki do celów medycznych wytwarzane z polilaktydu i mieszanin polilaktydu z dibutyrylochityną, które zdobyły złoty medal.

„Złoto” otrzymał również laureat ogólnopolskiego konkursu „Student Wynalazca” mgr inż. Adam Skurski z zespołu prof. Andrzeja Napieralskiego z Politechniki Łódzkiej, który opracował unikalny sposób analizy wyników badań echokardiograficznych i tomografii komputerowej.

Dużym zainteresowaniem rosyjskich przedsiębiorców cieszyła się nagrodzona złotym medalem innowacyjna „rodzina pojazdów specjalnych SHIBA” autorstwa Wojskowej Akademii Technicznej.

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Instytut Nafty i Gazu to instytucje, których nowoczesne rozwiązania zdobyły w sumie 2 złote, 3 srebrne oraz 2 brązowe medale. Jurorzy nie mieli wątpliwości, że bioszkła o działaniu bakteriobójczym naukowców z ICiMB znajdą wkrótce szerokie zastosowanie nie tylko do regeneracji tkanek kostnych, ale i do leczenia stanów zapalnych szczególnie w zaawansowanych chorobach przyzębia.

Złoty medal przypadł też Instytutowi Nafty i Gazu za uniwersalny dodatek typu FBC (Fuel Born Catalyst) o wysokiej stabilności do olejów napędowych, wspomagający procesy regeneracji filtra spalin silnika z zapłonem samoczynnym.