Politechnika Warszawska wybuduje CEZAMAT

W Warszawie powstanie jeden z najnowocześniejszych ośrodków badawczych nanotechnologii i zaawansowanych materiałów w Europie – Laboratorium Centralne CEZAMAT.

Prace budowlane przy ul. Poleczki 19 w Warszawie rozpoczną się do 7 lutego. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2015 roku.

– Sukces CEZAMAT-u to sukces Politechniki Warszawskiej i całego środowiska naukowego działającego na rzecz nowych technologii – jesteśmy zdeterminowani, aby go osiągnąć, bo widzimy tu ogromną szansę zarówno dla naszej nauki, jak i dla polskiej gospodarki i społeczeństwa –  podkreśla rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.

Laboratorium Centralne CEZAMAT powstanie na działce należącej do Politechniki Warszawskiej przy ulicy Poleczki, między ulicami Tango i Poloneza. Projekt architektoniczno-budowlany CEZAMAT-u, przygotowany przez biuro projektowe Dedeco Sp. z o.o., obejmuje trzy budynki: budynek technologiczny (w którym znajdować się będą m.in. pomieszczenia o podwyższonej czystości, tzw. clean room’y), budynek administracyjny (połączony z budynkiem technologicznym kładką naziemną) oraz otwarty parking naziemny, a także infrastrukturę techniczną, wjazdy i ogrodzenie terenu.

Inwestycja w wysokie technologie pomoże wzmocnić konkurencyjność polskiej gospodarki i zmniejszyć lukę technologiczną między Polską a wiodącymi krajami Unii Europejskiej.

– Posiadanie nowoczesnego zespołu laboratoriów, w których kadra światowej klasy specjalistów (zarówno polskich jak i zagranicznych) będzie mogła realizować projekty od etapu pomysłu do prototypu, jest historyczną szansą zarówno dla polskiej nauki jak i gospodarki – szczególnie dla mniejszych i średnich firm, które będą mogły te technologie wdrażać, produkować i sprzedawać na całym świecie – mówi Mariusz Wielec, prezes spółki CEZAMAT PW.

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT to kluczowa dla Polski inwestycja w obszarze wysokich technologii. Finansowany ze środków unijnych projekt obejmuje budowę kompleksu laboratoriów wyposażonych w unikatowy w skali światowej sprzęt badawczy.

– Chcemy zwrócić szczególną uwagę na badania, których wyniki będą użyteczne, tzn. takie, które da się skomercjalizować. Po drugie, stawiamy na interdyscyplinarność; we współdziałaniu badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki widzimy siłę CEZAMAT-u i szansę na rozwój oraz tworzenie innowacji – podkreśla  profesor Romuald Beck, wiceprezes ds. naukowych spółki CEZAMAT PW.