Polska na czele krajów zatruwających powietrze w Unii Europejskiej

Prezentujemy wnioski z najnowszego raportu Komisji Europejskiej.

Zanieczyszczenie powietrza zabija co roku w Europie ponad pół miliona osób. W Polsce z powodu zanieczyszczenia przedwcześnie umiera 47,3 tys. osób – wynika z nowego raportu Europejskiej Agencji Środowiska.

Zanieczyszczenie powietrza jest największym zagrożeniem dla zdrowia ludzi w Europie, związanym ze środowiskiem. Powoduje skrócenie czasu życia mieszkańców i przyczynia się do poważnych chorób, m.in. serca, układu oddechowego i nowotworów – alarmują autorzy raportu.

Pyły zawieszone mogą powodować lub pogłębiać choroby układu krążenia i płuc, zawały serca, zaburzenia rytmu serca i nowotwory. 

Największym problemem jest zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi (PM 10 i PM 2,5), ozonem troposferycznym (O3) i dwutlenkiem azotu (NO2) – podkreślają autorzy raportu “Air quality in Europe — 2015 report”. Raport dotyczy narażenia mieszkańców Europy na zanieczyszczenia powietrza i ich konsekwencji dla zdrowia. Dane z lat 2012 i 2013 pochodzą z oficjalnych stacji monitoringowych w 40 krajach Europy.

Czytaj także: Co z ludzkim ciałem robi z smog?

Dane KE pochodzą z 2012 roku. Wynika z nich, że normy zapylenia powietrza były przekraczane aż w 21 krajach. Także w naszym kraju. Dotyczy to zarówno cząsteczek stałych i rakotwórczych benzopirenów. Zanieczyszczenia trafiają potem do upraw oraz paszy zwierząt i trują nas podwójnie.

W Polsce głównym problemem są pyły zawieszone i benzopireny. Ich źródłem są instalacje przemysłowe i ogrzewanie domów.

W 2013 r. aż 87 proc. mieszkańców unijnych miast było narażonych na stężenia PM 2,5 przekraczające wartości ustanowione przez WHO

Autorzy raportu zaznaczają, że zanieczyszczenia powietrza mają zły wpływ nie tylko na zdrowie ludzi, ale i na rozwój roślin oraz stan ekosystemów. Do powszechnych w Europie problemów należy np. eutrofizacja spowodowana przez amoniak i tlenki azotu, jak też uszkodzenia roślin spowodowane przez ozon.

To niestety nie pierwszy raz, gdy Polska zajmuje niechlubne pierwsze miejsce, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. W ubiegłym roku Komisja Europejska opublikowała raport nt. najbardziej zanieczyszczonych miast Europy. W pierwszej 10. znalazły się polskie miasta – Warszawa, Wrocław i Kraków.