Polskie urządzenie lepiej zdiagnozuje raka piersi

Polski wynalazek do badania piersi metodą termograficzną w połączeniu z mammografią zwiększa skuteczność diagnostyki nowotworów.

Nieinwazyjna i bezpieczna ciekłokrystaliczna termografia kontaktowa może usprawnić badania przesiewowe. Skuteczności i przydatności urządzenia Tester BRASTER w procesie diagnostyki patologii gruczołów piersiowych dowiodło zakończone w lutym badanie kliniczne.

Wynalazek opiera się na wykrywaniu nieprawidłowości, w tym zmian nowotworowych, dzięki termografii, czyli badaniu zmian temperatury w tkance. W połączeniu z innymi metodami umożliwia diagnostykę u szerokiego spektrum pacjentek bez względu na wiek, strukturę i temperaturę piersi.

Badanie THERMACRAC miało charakter obserwacyjny. Przeprowadzono je u kobiet z objawami patologii piersi. Panie skierowano do pogłębionej diagnostyki w specjalistycznych ośrodkach UJCM oraz NZOZ, w których realizowany jest program pogłębionej diagnostyki patologii piersi finansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia. Przez 6 miesięcy w specjalistycznych poradniach na terenie Polski lekarze specjaliści zbadali tą metodą 736 kobiet i zdiagnozowali 72 przypadki raka piersi.

Uzyskana w badaniu czułość i swoistość badania termograficznego wynosiła, odpowiednio 72 proc. oraz 58 proc. Tester BRASTER uzyskał jeszcze lepsze wyniki u kobiet 50-letnich i starszych. Na wyniki miała wpływ struktura piersi – u osób z tłuszczową strukturą czułość i swoistość wynosiła odpowiednio: 100 proc. i 64 proc., a z gruczołową strukturą piersi – odpowiednio: 71 proc. i 63 proc.

Stwierdzono też wzajemne uzupełnianie się trzech metod – termografii, mammografii i ultrasonografii dzięki ich różnym właściwościom detekcyjnym.

Okazało się, że rak piersi jest lepiej wykrywalny przy połączeniu dwóch metod: termografii z mammografią, niż w przypadku samej mammografii. W raporcie z badań udostępnionym przez firmę Braster SA dr Paweł Basta z Uniwersytetu Jagiellońskiego potwierdził, że w świetle przeprowadzonych badań Tester BRASTER można uznać za obiecujące uzupełnienie urządzeń przydatnych w diagnostyce patologii piersi, w tym raka piersi u kobiet.

Rekomendacje płynące z badania zalecają prowadzenie prac badawczo-rozwojowo związanych ze zwiększeniem ergonomii pracy z wykorzystaniem urządzenia. Chodzi m.in. o skrócenie czasu badania termograficznego. Uczeni będą też rozwijać metody interpretacji wyników i pracować nad narzędziami wspierającymi, jak: atlas termograficzny i specjalne oprogramowanie.

Prace nad urządzeniem prowadzi spółka Braster. Obecnie projektem kieruje dr inż. Henryk Jaremek.