Ponad 75 proc. chorych odczuwa skutki COVID-19 nawet pół roku później

Według ostatnich ustaleń 76 procent ozdrowieńców po 6 miesiącach od zakażenia nadal odczuwa przynajmniej jeden objaw choroby. Naukowcy wskazują potrzebę dalszych badań nad utrzymującymi się skutkami koronawirusa.

Badania, które zostały opublikowane w czasopiśmie medycznym “Lancet” i w których wzięły udział setki pacjentów w chińskim mieście Wuhan, jest jednym z niewielu, którego celem jest śledzenie długoterminowych objawów infekcji COVID-19. Za jedne z najczęstszych uznano zmęczenie, osłabienie i bóle mięśni, a także problemy ze spaniem.

 

“Ponieważ COVID-19 jest zupełnie nową chorobą, dopiero zaczynamy rozumieć niektóre z jej długofalowych skutków dla zdrowia pacjentów” – powiedział starszy autor badania Bin Cao z Narodowego Centrum Medycyny Oddechowej w Chinach. Profesor dodał, że nowe badania nakreśliły potrzebę stałej opieki nad pacjentami po wypisaniu ich ze szpitala – zwłaszcza tymi, którzy mieli ciężki przebieg infekcji. “Nasza praca podkreśla również znaczenie prowadzenia dłuższych badań kontrolnych w większych populacjach w celu zrozumienia pełnego spektrum skutków, jakie COVID-19 może mieć w przypadku ludzi” – dodał. Światowa Organizacja Zdrowia ma podobne zdanie – stwierdziła, że wirus stanowi długofalowe zagrożenie dla niektórych osób, które przeżyły infekcję gorzej i może nieść za sobą poważne skutki nawet wśród młodych, pozornie silnych osób, które nie były hospitalizowane.

 

Opisane badanie objęło 1 733 pacjentów COVID-19 wypisanych ze szpitala Jinyintan w Wuhan między styczniem a majem ubiegłego roku. Pacjenci, którzy mieli średnio 57 lat, byli odwiedzani przez naukowców od czerwca do września i odpowiadali na pytania dotyczące ich objawów oraz jakości “pocovidowego” życia w aspekcie zdrowotnym, a także brali udział w badaniach fizycznych oraz testach laboratoryjnych. 

 

Analiza wykazała, że aż 76 procent pacjentów, którzy wzięli udział w obserwacji (1265 z 1655 osób), stwierdziło, że nadal odczuwają objawy, w tym zmęczenie lub osłabienie mięśni (wskazane przez 63 procent), czy problemy ze spaniem, które wskazało 26 procent badanych.

 

W badaniu przyjrzano się również 94 pacjentom, u których, w ramach innego badania, zarejestrowano poziom przeciwciał we krwi w szczycie infekcji. Gdy po pół roku od zachorowania ponownie ich przebadano, okazało się, że poziom przeciwciał w ich organizmach był średnio o 52,5 procent niższy. Autorzy stwierdzili, że budzi to obawy co do możliwości ponownego zakażenia COVID-19, chociaż zapowiedzieli, że by wyjaśnić, jak zmienia się odporność na wirusa w czasie, potrzebne będą większe próbki.

 

W komentarzu opublikowanym również w magazynie “The Lancet” eksperci z włoskiego Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS – Monica Cortinovis, Norberto Perico i Giuseppe Remuzzi – napisali, iż nie było niepewności co do długoterminowych konsekwencji zdrowotnych pandemii. “Niestety, istnieje niewiele raportów na temat obrazu klinicznego następstw COVID-19” – stwierdzili, dodając, iż najnowsze badanie było “istotne i terminowe”, a długoterminowe badania multidyscyplinarne prowadzone aktualnie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii mogą przyczynić się do poprawy zrozumienia i rozwoju terapii w celu “złagodzenia długoterminowych skutków COVID-19 w przypadku wielu narządów i tkanek”.