Poznaj swoją odpowiedzialność za szkody komunikacyjne

Wydaje ci się, że wiesz wszystko na temat swojego auta? Dbasz o nie, terminowo wykonujesz wszystkie przeglądy, użytkujesz je z głową? To jednak nie wszystko. Powinieneś być też świadomy własnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone (w wyniku kolizji lub wypadku) innym uczestnikom ruchu drogowego. Z pomocą przychodzi tutaj ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Często zdarza się, że wypadek lub kolizja nie zależy od nas, lecz jest wynikiem nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Są jednak i takie przypadki, w których niefortunne zdarzenia są wynikiem naszego błędu – dlatego warto zadbać o polisę OC. To jej działanie zabezpiecza nas przed skutkami szkód, które wyrządzimy osobom trzecim.

Jakie są sankcje?

Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC nakłada na nas ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjny i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. O odpowiedzialności za szkody spowodowane przez pojazd mechaniczny poruszany za pomocą sił przyrody mówi też ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Warto mieć tego świadomość i nie myśleć o polisie OC tylko w kategoriach zbędnego kosztu.

Brak opłaconej w terminie składki OC może mieć dla nas bardzo poważne konsekwencje. Nie tylko mogą na nas zostać nałożone wysokie kary finansowe, ale – jeśli spowodujemy wypadek lub kolizję – będziemy zmuszeni do zwrotu kosztów wynikających z likwidacji szkody, którą na rzecz poszkodowanego wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Jak dokładnie wyglądają zasady wykupywania OC?

Zgodnie z art. 28 pkt 1 powołanej wyżej ustawy, w ramach ubezpieczenia OC mamy do czynienia z tzw. automatyzmem wznowienia polisy. Automatyzm ów zapewnia nam ciągłość ubezpieczenia i nie musimy się martwić, że przegapimy termin upływu jego ważności. W terminie do 14 dni ubezpieczyciel ma obowiązek dostarczyć nam dokument potwierdzający zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC.

Jeśli jednak znaleźliśmy lepszą cenowo ofertę, np. dzięki porównywarce OC i AC  rankomat.pl, możemy wypowiedzieć dotychczasową umowę ubezpieczenia OC. Zgodnie z powołaną wyżej ustawą powinniśmy jednak to zrobić najpóźniej na jeden dzień przed upływem ważności polisy. Nie musimy zaś wypowiadać umowy OC dla pojazdu, który zakupiliśmy wcześniej i wykorzystujemy polisę poprzedniego jego właściciela. Mamy prawo korzystać z takiej polisy aż to końca trwania umowy. Bez obawy, nie przedłuży się ona automatycznie. Po upływie jej ważności powinniśmy jednak zadbać o nową polisę.

Więcej:motoryzacja