Proteza pozwoli na naturalny dotyk?

Protezy kończyn mogą pewnego dnia przenosić informacje sensoryczne w czasie rzeczywistym poprzez bezpośredni interfejs mózgu.

W piśmie “Proceedings of the National Academy of Sciences” naukowcy opisali najnowsze wyniki, które ich zdaniem są kluczowym krokiem w kierunku nowych technologii, które mogą zwiększyć sprawność i wszechstronność protez kończyn.

– Aby przywrócić funkcje motoryczno-sensoryczną ramienia, trzeba nie tylko zastąpić sygnały motoryczne, które mózg wysyła do ramienia, aby także zastąpić sygnały czuciowe, które ramię wysyła z powrotem do mózgu – tłumaczy jeden z autorów, Sliman Bensmaia z Wydziału Biologii i Anatomii .

Naukowcy biorą udział w wieloletnim projekcie, którego celem jest stworzenie modułowej, sztucznej kończyny górnej , który przywróci naturalną kontrolę motoryczną i czucie u osoby z amputowaną kończyną.

– Uważamy, że kluczowe jest wykorzystanie wiedzy o tym, jak mózg pełnosprawnej osoby przetwarza informacje sensoryczne, a następnie próba odtworzenia tych aktywności neuronalnych poprzez odpowiednią stymulację mózgu – mówi Bensmaia.

W serii eksperymentów prowadzonych na małpach, których systemy sensoryczne bardzo przypominają ludzkie, naukowcy zidentyfikowali wzorce aktywności neuronalnej, które zachodzą w czasie dotykania przedmiotów, a następnie z powodzeniem odtworzyli te wzorce poprzez stymulację.

– Poznaliśmy już w bardzo zaawansowanym stopniu algorytmy, które pozwalają rozszyfrować skomplikowane sygnały motoryczne. Spodziewamy się, że dzięki naszym badaniom funkcjonalność protez znacznie wzrośnie – podsumował Bensmaia.