Przełamujemy tabu związane ze stomią

87% stomików odczuwa lęk przed stomią, a ponad połowa zmienia swoje plany życiowe – wskazują wyniki badania „Personel medyczny o komforcie życia stomików” przeprowadzonego wśród pielęgniarek.

Operacja wyłonienia stomii jest przeprowadzana w wyniku chorób układu pokarmowego, które stają się coraz bardziej powszechnym problemem medycznym. Rak jelita grubego jest najczęściej diagnozowanym w Polsce nowotworem, jednak dzięki rozwojowi medycyny stał się uleczalny. Coraz częściej jednak zaleca się czasowe wyłonienie stomii, w związki z czym liczba stomików, którą obecnie szacuje się w Polsce na ok. 40 tysięcy, stale rośnie. 

W Polsce nadal istnieje niska świadomość społeczna stomii. Dane z raportu „Personel medyczny o komforcie życia stomików” wskazują, że 53% pacjentów zmienia swoje plany życiowe. Taka postawa świadczy o braku wiedzy, że po operacji można normalnie funkcjonować w społeczeństwie, prowadzić aktywny tryb życia i spełniać swoje marzenia.

Celem kampanii „StomaLife. Odkryj stomię” jest przełamanie tabu związanego ze stomią. Poprzez odpowiednie działania edukacyjne, inicjatywa ma zbudować zrozumienie i wsparcie społeczne dla stomików oraz pomóc w ich zaktywizowaniu.

W ramach kampanii została przygotowana strona internetowa www.stomalife.pl, na której stomicy mogą znaleźć szereg materiałów poradnikowych, śledzić aktualności i działania podejmowane
w ramach kampanii oraz podzielić się swoją historią i doświadczeniem, które staną się źródłem wsparcia dla innych. Zaplanowano również działania doszkalające skierowane do personelu medycznego, które mają pomóc rozwiązać problem niewystarczającej edukacji pacjentów.

Organizatorami kampanii są: Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO, Fundacja im. dr Macieja Hilgiera oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita “J-elita”. Partnerem medycznym jest firma SALTS POLSKA Sp. z o.o.


Raport został przygotowany przez SmartNet Research&Solutions. Analizą objęto 309 osób. Badanie przeprowadzone było na grupie pielęgniarek i pielęgniarzy mających w swojej pracy kontakt z osobami
ze stomią. Miało postać papierowej ankiety z pytaniami zamkniętymi i półotwartymi, jednokrotnego
lub wielokrotnego wyboru. Badanie zostało przeprowadzone w drugiej połowie 2013 roku.