Lesistość Polski wzrasta nieprzerwanie od czasów powojennych - w 2020 roku osiągnęła prawie 30%). Pod koniec lat siedemdziesiątych średni wiek drzewostanów wynosił zaledwie 49 lat, a obecnie zbliżył się do 64 lat. Wzrasta także ilość martwego drewna w polskich lasach. Pełni ono w lesie ważną rolę i jest  środowiskiem życia wielu gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Nie dziwi więc wzrost liczebności np. dzięcioła czarnego, który związany jest głównie ze starszymi drzewostanami oraz siniaka, który jest zależny od dziupli wykuwanych właśnie przez dzięcioła czarnego. 

Prawidłowo funkcjonujący las z powodzeniem jest w stanie spełniać trzy bardzo ważne funkcje: przyrodniczą, gospodarczą oraz społeczną. Pierwsza z nich cieszy każdego, komu nie jest obcy los polskiej przyrody. W naszych lasach znajduje się 1286 rezerwatów przyrody, około 11 000 pomników przyrody, a także 3990 stref ochrony gatunków, dzięki którym w spokoju mogą rozmnażać się bieliki, orliki, kanie, puchacze oraz bociany czarne. Funkcja przyrodnicza to przede wszystkim dbałość o zachowanie ogromnej różnorodności gatunkowej. Lasy redukują także stężenie dwutlenku węgla, chronią zasoby wody, a także przeciwdziałają powodziom, erozji gleby oraz stepowieniu.

Las pełni także ważną rolę w gospodarce. W naszym  codziennym życiu wykorzystujemy coraz więcej przedmiotów wykonanych z drewna. W porównaniu do plastiku, zmory XXI wieku, produkty drewniane, powstające z odnawialnego surowca, są prawdziwym ulgą dla środowiska – magazynują dwutlenek węgla, generują niewielki ślad węglowy, są w pełni biodegradowalne. Drewno towarzyszy człowiekowi od tysięcy lat i nadal jest jednym z najważniejszych surowców. Potwierdzają to także statystki, jednoznacznie wykazując, że w trakcie ostatnich trzydziestu lat zużycie drewna na jednego Polaka wzrosło aż trzykrotnie. Niezwykle ważna jest ilość dostarczanego surowca na rynek. Aby odbywało się to bez szkody dla przyrody, pozyskuje się w Polsce nie więcej niż 70% drewna, które w tym samym czasie przyrasta. To oznacza, że zasoby drewna w lesie nieustająco się zwiększają.

Funkcja społeczna pozwala Polakom na obcowanie z naturą i spędzanie wolnego czasu na łonie przyrody. Na terenach leśnych znajdziemy aż 20 000 km szlaków pieszych, prawie 4 000 km szlaków rowerowych oraz 3200 parkingów leśnych i miejsc postoju. Czas spędzony w lesie jest świetną alternatywą dla wielkomiejskiego życia, w którym codzienny pęd i towarzyszący mu stres mogą być przyczyną gwałtownego pogorszenia się naszego stanu zdrowia. Niezwykle cieszy fakt, że ponad połowa mieszkańców naszego kraju odwiedza lasy regularnie. Część z turystów zachwyca się mikroklimatem, jaki tworzą drzewa, inni korzystają z dobrodziejstwa runa leśnego w postaci grzybów i jagód.

W dzisiejszych niespokojnych czasach powrót na łono przyrody powinien być tym, co nas wszystkich łączy i jednoczy. Las jest przestrzenią, w której z przyjemnością regenerujemy siły i wypoczywamy z najbliższymi. Tylko dobrze funkcjonujący las będzie miejscem atrakcyjnym zarówno dla ludzi, jak i zwierząt oraz roślin. Dbajmy o nasze lasy!

Więcej o kampanii Lasów Państwowych na stronie dlalasudlaludzi.pl