Pierwsze dwa miejsca na liście należą do miast w Bułgarii, jednak absolutna większość listy to dobrze znane polskie miejscowości. W statystykach ogólnych Unii Europejskiej Bułgaria wygrywa przekraczając wyznaczone na 2020 rok normy zanieczyszczenia powietrza w 83% miast. Na drugim miejscu jest Polska z wynikiem 72%. Na pocieszenie (dość marne) warto dodać, że oba te kraje przebija pozostająca poza Unią, ale przecież europejska geograficznie – Turcja. Jej zanieczyszczenie przekracza zakładane normy w 90% miast. 

Najczystsze miasto to Muonio w północnej Finlandii, gdzie średni poziom PM2.5 wynosi 2ug/m3. W żadnym z krajów Unii Europejskiej nie udało się odnotować pełnego przystosowania do zaleceń WHO, najbliżej są Finlandia, Szwecja i Estonia. Do tego poza Unią Europejską żaden z krajów tego kontynentu nie zmieścił się w normach tam gdzie miasta miały więcej niż jedną stację pomiarową. Wśród europejskich miast średnio co dziesiąte ma powietrze, które nie truje własnych mieszkańców. 

Statystyki z całego świata są równie ciekawe. Na mapie smogu znacznie zmieniła się pozycja Chin, które realizując swój plan ekologiczny z lat 2012-2017 obniżyły poziom zanieczyszczeń. Dane WHO wskazują, że w 62 miastach, gdzie mierzono stan powietrza, od 2013 do 2016 roku zmniejszyło się zanieczyszczenie o 30%.