Rolnik znalazł posąg bogini sprzed 4500 lat. To patronka wojny

Liczący około 4500 lat posąg ukazujący postać bogini Anat został odnaleziony przez rolnika ze Strefy Gazy. Była ona bóstwem czczonym przez ludy zachodniosemickie.

Zdaniem palestyńskich archeologów głowa kananejskiego bóstwa wywodzi się z późnej epoki brązu. Odnaleziono ją w Chan Junus, mieście zlokalizowanym na południu Strefy Gazy. Rzeźba ma 22 centymetry wysokości i ukazuje twarz bogini w koronie z węża. Odkrycie jest szczególnie interesujące, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, iż Anat była uważana za patronkę miłości i wojny. 

Rzeźba ma 22 centymetry wysokości

Z jednej strony znalezisko może budzić skojarzenia z trwającym za naszą wschodnią granicą konfliktem, z drugiej natomiast nie możemy zapominać, że Strefa Gazy jest objęta walkami od wielu lat. Pomijając kwestie militarne i traktując posąg z czysto archeologicznego punktu widzenia, jest to z kolei dowód na historyczne znaczenie tego obszaru. Musiał on być częścią ważnego szlaku handlowego, który wykorzystywały liczne starożytne cywilizacje. Pierwotnie mieszkali tam mieszkańcy jednej z kananejskich osad.

Znaleźliśmy ją przypadkiem. Była zabłocona więc obmyliśmy ją wodą. Zdawaliśmy sobie sprawę, że jest to cenna rzecz, ale nie wiedzieliśmy, że ma tak wielką wartość archeologiczną. Dziękujemy Bogu i jesteśmy dumni, że pozostała ona na naszej ziemi, w Palestynie, od czasów kananejskich.” wyjaśnił Nidal Abu Eid, który natrafił na rzeźbę w czasie pracy w polu.

Niespodziewane znalezisko w czasie pracy w polu

Obecnie artefakt jest przechowywany w Qasr al-Basha, czyli jednym z niewielu muzeów w Strefie Gazy. Na terenie Autonomii Palestyńskiej znajduje się znacznie więcej bardzo cennych obiektów, jednak ich wydobycie i konserwacja są niezwykle trudne ze względu na trwający konflikt z Izraelem. Wiele z nich zostało też zniszczonych – zarówno celowo jak i na skutek działań wojennych. W efekcie ludzkość bezpowrotnie straciła możliwość poznania historii odległych czasowo cywilizacji zamieszkujących w przeszłości te tereny.

Jeśli chodzi o Anat, to czcili ją między innymi mieszkańcy Mezopotamii, Syropalestyny, Anatolii czy Egiptu. Zazwyczaj wiązano ją z miłością oraz wojną, choć według niektórych historyków Anat uznawano także za boginię płodności. W większości przypadków bóstwo przedstawiano z koroną na głowie i z orężem w ręku. Nowo odkryty posąg jest jednym z najstarszych ukazujących tę postać.