Zdaniem palestyńskich archeologów głowa kananejskiego bóstwa wywodzi się z późnej epoki brązu. Odnaleziono ją w Chan Junus, mieście zlokalizowanym na południu Strefy Gazy. Rzeźba ma 22 centymetry wysokości i ukazuje twarz bogini w koronie z węża. Odkrycie jest szczególnie interesujące, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, iż Anat była uważana za patronkę miłości i wojny. 

Rzeźba ma 22 centymetry wysokości

Z jednej strony znalezisko może budzić skojarzenia z trwającym za naszą wschodnią granicą konfliktem, z drugiej natomiast nie możemy zapominać, że Strefa Gazy jest objęta walkami od wielu lat. Pomijając kwestie militarne i traktując posąg z czysto archeologicznego punktu widzenia, jest to z kolei dowód na historyczne znaczenie tego obszaru. Musiał on być częścią ważnego szlaku handlowego, który wykorzystywały liczne starożytne cywilizacje. Pierwotnie mieszkali tam mieszkańcy jednej z kananejskich osad.

"Znaleźliśmy ją przypadkiem. Była zabłocona więc obmyliśmy ją wodą. Zdawaliśmy sobie sprawę, że jest to cenna rzecz, ale nie wiedzieliśmy, że ma tak wielką wartość archeologiczną. Dziękujemy Bogu i jesteśmy dumni, że pozostała ona na naszej ziemi, w Palestynie, od czasów kananejskich." wyjaśnił Nidal Abu Eid, który natrafił na rzeźbę w czasie pracy w polu.

Niespodziewane znalezisko w czasie pracy w polu

Obecnie artefakt jest przechowywany w Qasr al-Basha, czyli jednym z niewielu muzeów w Strefie Gazy. Na terenie Autonomii Palestyńskiej znajduje się znacznie więcej bardzo cennych obiektów, jednak ich wydobycie i konserwacja są niezwykle trudne ze względu na trwający konflikt z Izraelem. Wiele z nich zostało też zniszczonych - zarówno celowo jak i na skutek działań wojennych. W efekcie ludzkość bezpowrotnie straciła możliwość poznania historii odległych czasowo cywilizacji zamieszkujących w przeszłości te tereny.

Jeśli chodzi o Anat, to czcili ją między innymi mieszkańcy Mezopotamii, Syropalestyny, Anatolii czy Egiptu. Zazwyczaj wiązano ją z miłością oraz wojną, choć według niektórych historyków Anat uznawano także za boginię płodności. W większości przypadków bóstwo przedstawiano z koroną na głowie i z orężem w ręku. Nowo odkryty posąg jest jednym z najstarszych ukazujących tę postać.