Ruszają Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce

Udział we wszystkich imprezach jest bezpłatny.

Europejskie Dni Dziedzictwa (EDD) to największe w Europie wydarzenie niekomercyjne o charakterze edukacyjno-społecznym, którego celem jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.

Ogólnopolskim koordynatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, natomiast patronem honorowym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Każdego roku we wrześniu, w 50 państwach europejskich, obchodzone są Europejskie Dni Dziedzictwa. Celem tego niezwykłego święta jest edukacja historyczna, kulturalna oraz promocja narodowego i regionalnego dziedzictwa jako źródła wspólnych korzeni kultury europejskiej.

Kamienie milowe to hasło przewodnie tegorocznych obchodów EDD 2011 w Polsce. Temat ma zwrócić uwagę na wkład Rzeczpospolitej na przestrzeni dziejów w rozwój Europy. Kamienie milowe takie jak Zjazd Gnieźnieński, Rzeczpospolita Obojga Narodów, Konfederacja Warszawska, Odsiecz Wiedeńska, czy Konstytucja 3 maja, są naszymi cegiełkami w budowę współczesnej Europy. Jak informuje Paulina Florjanowicz dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa koordynator EDD w Polsce „Tegoroczne hasło ma wymiar bardzo symboliczny… pragniemy zainteresować społeczeństwo najważniejszymi wydarzeniami, odkryciami, dziełami będącymi wkładem Rzeczypospolitej w rozwój Europy, ale nie tylko. Takimi kamieniami milowymi są również idee, twórcy, miejsca kształtujące lokalną tożsamość”.

W tym roku Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce odbędą się w dniach 10-11 i 17-18 września. Ogólnopolska inauguracja EDD 2011 odbędzie się 10 września na Ostrowie Lednickim, dawnym ośrodku władzy państwa piastowskiego oraz jednym z pierwszych  chrześcijańskich centrów monarchii, miejscu chrztów i wiecznego spoczynku ważnych wówczas osób. O randze tego niezwykłego miejsca świadczy fakt, iż Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyspę Ostrów Lednicki ustanowił w 1994 r., Pomnikiem Historii. Ten średniowieczny gród jest symbolem dawnej świetności państwa piastowskiego, a jednocześnie naszym kamieniem milowym w budowę współczesnej Europy.

W dniach 10 i 11 września gród dawnych Piastów stanie się miejscem odkrywania wspólnych korzeni, historii i dziedzictwa polskiego w kontekście europejskiego dorobku kulturowego. W tych dniach trwać tu będzie Piknik Historyczny pod hasłem „W lednickim grodzie księcia Mieszka – życie codzienne grodu piastowskiego”. O wyznaczonych godzinach na brzegu wyspy będzie oczekiwał archeolog, który bezpłatnie oprowadzi po zachowanych reliktach dziedzictwa wyspy. Atrakcją przygotowaną specjalnie pod kątem najmłodszych będzie zainscenizowany archeologiczny wykop pełen „skarbów” – zabytków archeologicznych: kamieni, fragmentów ceramiki, kości zwierzęcych, replik i kopii zabytków metalowych i drewnianych. Uczestnicy poznają metody oceny surowca znalezionych przedmiotów, ich funkcję, nauczą się opisywania i dokumentowania zabytków oraz wykonają własną kartę zabytku.

Polska już po raz 19 bierze udział w obchodach EDD, które są najważniejszym świętem zabytków kultury w Europie. Honorowy patronat nad Europejskimi Dniami Dziedzictwa w Polsce sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W imprezach EDD organizowanych właściwie we wszystkich regionach w Polsce każdego roku bierze udział kilkaset tysięcy Polaków. Projekt cieszy się poparciem władz samorządowych, angażuje różne podmioty, instytucje kultury, nauki, edukacji, organizacje społeczne i osoby prywatne, łączy pokolenia. Wydarzenia organizowane w atrakcyjnych lokalizacjach, często z dużym rozmachem i przy udziale uznanych osobistości świata kultury i nauki, przyciągają media lokalne i ogólnopolskie. W 2011 r. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się w Polsce blisko 1500 imprez. Szczególnym wydarzeniem tegorocznych obchodów będzie 4. Europejskie Forum Dziedzictwa, decyzją Rady Europy i Komisji Europejskiej organizowane w październiku we Wrocławiu.

Idea Europejskich Dni Dziedzictwa narodziła się 3 października 1985 r., w Granadzie w Hiszpanii podczas II Konferencji Rady Europy. To wtedy francuski minister kultury zaproponował rozszerzenie na całą Europę zainicjowanych we Francji w 1984 r., “Dni Otwartych Zabytków”, podczas których po raz pierwszy bezpłatnie udostępniono obiekty. Inicjatywa cieszyła się tak dużym zainteresowaniem i poparciem społecznym, że w 1991 r. zainspirowała Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa.

Więcej:News