Serce samo się regeneruje

źródło: www.ki.se

Szwedzcy naukowcy wykorzystali ślady, jakie zimna wojna pozostawiła w organizmach ludzi i odkryli, że komórki mięśnia sercowego człowieka są w stanie samodzielnie się regenerować.

Naukowcy od dawna zastanawiają się nad tym, czy serce osoby, która przeszła zawał, jest w stanie całkowicie odtworzyć wszystkie swoje funkcje. Najnowsze badania dostarczają na ten temat nowych, ciekawych informacji. W artykule opublikowanym w magazynie Science badacze z Karolinska Institutet opublikowali wyniki swoich badań, będące dowodem na to, że w sercu 25-latków co roku regeneracji ulega około 1% kardiomiocytów, a więc komórek budujących mięsień sercowy. Wraz z wiekiem wskaźnik ten spada — 75-letnie serce jest w stanie zregenerować zaledwie 0,45% kardiomiocytów rocznie. Okazuje się więc, że w ciągu całego życia człowiek zużywa i odnawia prawie połowę komórek mięśnia sercowego.

Biolodzy odkryli ten fakt po opracowaniu innowacyjnej metody określania długości życia komórek. Metoda ta bazuje na pomiarach izotopu węgla 14C. Ten radioaktywny izotop przenikał do gleby i powietrza w trakcie prób jądrowych prowadzonych w czasach zimnej wojny. Substancja ta pod postacią CO2 stopniowo gromadziła się w komórkach zwierząt i roślin, ulegając kumulacji w poszczególnych ogniwach łańcucha pokarmowego i przechodząc w ten sposób do organizmów ludzkich. Po zakończeniu prób w roku 1963 ilość izotopu zaczęła się zmniejszać, a przeprowadzane obecnie pomiary stężenia izotopu węgla 14C, zawartego w DNA komórek, pomagają w ustaleniu wieku określonych tkanek.

Jak wiadomo, w organizmie człowieka pewne komórki żyją zaledwie 7 dni, po czym są zastępowane nowymi. Inne natomiast funkcjonują przez całe życie człowieka. Do tej pory naukowcy nie są w stanie wyjaśnić, dlaczego różne rodzaje komórek odnawiają się w różnym czasie. Badanie, w jaki sposób i jak często zachodzi regeneracja komórek serca, jest z punktu widzenia medycyny niezwykle istotne, ponieważ schorzenia tego właśnie organu są przyczyną śmierci największej liczby ludzi. A atak serca pociąga za sobą utratę wielu kardiomiocytów, co z kolei skutkuje zaburzeniami w funkcjonowaniu tego organu. Szwedzcy naukowcy podkreślają, że ich odkrycie z pewnością przyczyni się do kolejnych odkryć w tym zakresie. Być może uda się znaleźć lekarstwo, które mogłoby stymulować pojawianie się nowych komórek — twierdzi profesor Jonas Frisen. Jednak według niektórych biologów taka prędkość regeneracji komórek z powodzeniem wystarczy, aby w pewnych przypadkach serce samodzielnie mogło się zregenerować. JSL