Sukces polskich wynalazców w Genewie

Metoda produkcji rurek polimerowych czy sposób lokalizacji zmian nowotworowych – to niektóre z polskich innowacyjnych rozwiązań, które nagrodzono podczas 42. Międzynarodowej Wystawy Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów w Genewie.

Podczas wystawy wynalazczości – odbywała się ona od 2 do 6 kwietnia w Genewie – swoje wynalazki i innowacje przedstawiało ponad 790 wystawców z 43 państw. Łącznie zaprezentowano ponad tysiąc wynalazków. W wystawie uczestniczyło ponad 30 twórców z naszego kraju.

Wyróżnienie jury otrzymało m.in. rozwiązanie z Politechniki Poznańskiej. Wynalazcy opracowali sposób lokalizacji zmian nowotworowych i miażdżycowych metodą obrazowania EPRI. Rozwiązanie umożliwia monitorowanie zmian utlenowania w czasie rzeczywistym, jak również dokładną lokalizację zmian nowotworowych. Zastosowanie wynalazku w praktyce klinicznej zwiększy efektywność prowadzonych terapii nowotworowych, co będzie skutkowało większą wyleczalnością oraz wykrywaniem.

Innym rozwiązaniem, które zostało wyróżnione przez genewskich jurorów jest sposób wytwarzania rurek polimerowych, zwłaszcza do zastosowań medycznych oraz urządzenie do wytwarzania tych rurek. Autorką rozwiązania jest inż. Katarzyna Nawrotek z Politechniki Łódzkiej, którą wcześniej nagrodzono w konkursie Student-Wynalazca . Rurki te mogą znaleźć zastosowanie w medycynie – w procesach regeneracji obwodowej tkanki nerwowej lub w procesach dializy. Katarzyna Nawrotek otrzymała też od Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO nagrodę OMPI – jedną z trzech wręczonych na wystawie. Nagroda WIPO stanowi swoiste Grand Prix wystawy w Genewie w kategorii kobiet.

Nagroda z wyróżnieniem trafiła też do wynalazców z Instytutu Chemii Przemysłowej, którzy opracowali „Nową metodę dwustopniowego utleniania cykloheksanu”.

Informacje o wybranych nagrodach (w języku francuskim) są dostępne na stronie internetowej.