Sukces w pracy zależy od partnera?

Nowe badania wskazują, że nie tylko własna osobowość wpływa na sukces w pracy.

Nowe badania wskazują, że osobowość i zachowanie naszej drugiej połówki wpływają znacząco na sukces zawodowy. Jakich cech powinniśmy zatem szukać u życiowego partnera, jeśli sukces zawodowy jest dla nas istotny? Autorzy podkreślają, że najważniejszą cechą jest sumienność.

Psychologowie z Washington University in St. Louis przeprowadzili badanie par małżeńskich, które wykazało, że wysoką satysfakcję z wykonywanej pracy oraz odpowiedni poziom wynagrodzenia deklarowały znacznie częściej osoby, których partnerzy są osobami dokładnymi i skrupulatnymi.

– Nasze badanie pokazało, że nie tylko własna osobowość i predyspozycje wpływają na sukces zawodowy. Ważnym czynnikiem jest także zachowanie i usposobienie osoby, z którą żyjemy pod jednym dachem – podsumowuje Joshua Jackson, autor badania.

W swoim badaniu psychologowie oparli się jednak nie tylko na tym, co na temat osobowości partnera mówi druga osoba. Korelację między skrupulatnością, a sukcesami zawodowymi partnera zauważono dopiero po przeprowadzeniu testów osobowości u ponad 4,5 tys. zamężnych osób, a następnie śledzeniu ich rozwoju zawodowego przez okres pięciu lat.

Zdaniem autorów, sumienny partner jest prawdopodobnie bardziej niezawodny i lepiej zorganizowany. W trudnych chwilach potrafi przejąć obowiązki drugiej osoby i zaopiekować się związkiem. Naukowcy postawili hipotezę, że sumienny małżonek sprawnie wykonuje różne (m.in. domowe) obowiązki, dzięki czemu druga osoba może zaoszczędzić energię, a potem spożytkować ją w biurze.

„Doświadczenia związane z tą korelacją nie sprowadzają się do tego, że małżonek czasem przekona do rozmowy w sprawie podwyżki. Chodzi o jego osobowość, która wpływa na wiele czynników i sprawia, że partner ma siłę i motywację żeby starać się o awans czy premię” – podsumowuje Joshua Jackson.

Badanie opisano na łamach magazynu Psychological Science.

Czytaj więcej: