Światło zamiast Wi-Fi

Niezwykle wygodnym źródłem szerokopasmowego Internetu mogą być tradycyjne diody elektroluminescencyjne. Naukowcy niemieccy opracowują technologię przekazywania Internetu za pomocą światła widzialnego.

Naukowcom z Corporatr Technology w Monachium i berlińskiego Heinrich Hertz Institute udało się przekazać dane na odległość do 5 metrów za pomocą białej diody LED firmy Osram – spółki-córki Siemens AG. Technologia bezprzewodowego przekazywania danych przez światło widzialne (Visible Light Communication) przewiduje kodowanie informacji w świetle zwykłych lamp, znajdujących się na suficie lub na ścianach. Ponieważ stosowanie światła widzialnego w roli nośnika nie wymaga licencji, w wielu przypadkach sposób ten może się okazać ciekawą alternatywą dla komunikacji za pośrednictwem WLAN. Ponadto lokalne sieci świetlne są ograniczone ścianami pomieszczenia, a więc zapewniają większe bezpieczeństwo i ochronę przed hakerami.   

Wahania jasności światła będą miliony razy szybsze, niż jest w stanie zauważyć nasze oko, a więc podłączone do Internetu źródła światła będą mogły wypełniać równocześnie swoją tradycyjną rolę źródła światła. Niestety, nie wszystkie lampy mogą być przekaźnikami Internetu – lampy żarowe i świetlówki nie są w stanie zmieniać swojej jasności wystarczająco szybko. Pozostają diody elektroluminescencyjne, które coraz częściej spotyka się w pomieszczeniach mieszkalnych i w miejscach pracy. Główną zaletą technologii jest brak konieczności zaopatrywania się w nowe diody LED – wystarczy wykorzystać te źródła światła, które zostały już zainstalowane w pomieszczeniu. Ponadto technologia ta pozwoli na przekazywanie przez sygnalizację drogową cyfrowych danych bezpośrednio do samochodów lub pociągów. 

Jedna biała dioda LED może zapewnić przekazywanie sygnału na odległość do 5 metrów. Kilka diod wystarczy do zaopatrzenia w sieć dużego pomieszczenia. Prędkość przekazu, uwzględniająca zakłócenia przesyłanych danych, wynosi 100-230 Mb/s. Przy współpracy z ekspertami z firmy Siemens naukowcom udało się osiągnąć rekordową szybkość przekazu wynoszącą 500 Mb/s.

Prace nad standaryzacją VLC prowadzone są przez Instytut IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) już od roku 2007. Przewidywany termin ich zakończenia – koniec bieżącego roku. Wydaje się, że jedyną wadą będzie konieczność włączania światła również w dzień. jsl

źródło: www.hhi.fraunhofer.de