Szansa dla innowatorów z Mazowsza

10 tys. zł może zdobyć najlepszy “Innowacyjny Młody Naukowiec” w konkursie “Innowator Mazowsza”. Nagrody przyznane będą też w kategorii dla nowatorskich firm – tam do wygrania 25 tys. zł. Zgłoszenia trwają do 30 września.

To już piąta edycja konkursu organizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego. Przedmiotem konkursu są w szczególności innowacje techniczne oraz organizacyjne w obszarach nauk stosowanych (w tym m.in. chemii, fizyki, biologii, medycyny, elektroniki, informatyki, mechaniki, ekonomii, zarządzania albo nauk rolniczych). 

O nagrody w kategorii „Innowacyjny Młody Naukowiec” ubiegać się mogą młodzi, kreatywni naukowcy w wieku do 39 lat, z zakończonym przewodem doktorskim lub stopniem doktora uzyskanym w ciągu ostatnich 3 lat, których prace zawierają innowacyjne, a jednocześnie praktyczne rozwiązania. Nagrodą za pierwsze miejsce jest 10 tys. zł, za drugie miejsce 7 tys. zł, a za trzecie – 5 tys. zł. 

Nagrody przyznane będą również w kategorii „Młoda Innowacyjna Firma”. Zgłaszać można małe lub średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa mazowieckiego. Kandydujące firmy powinny istnieć najwyżej od 10 lat. Zwycięzca otrzyma nagrodę – 25 tys. zł. Drugie miejsce to 15 tys. zł, a trzecie 10 tys. zł. 

Wnioski konkursowe należy składać osobiście bądź za pośrednictwem poczty w siedzibie Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

Projekt „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.
 
Szczegóły na stronie: http://www.innowacyjni.mazovia.pl/aktualnosci/art,124,rusza-v-edycja-konkursu-innowator-mazowsza.html

Więcej:technika