Tajemnice świata: Światła nad Hessdalen

Nie brakuje również tajemniczych zjawisk z pogranicza fizyki. Mowa o dziwnych światłach w dolinie Hessdalen w środkowej Norwegii. Po raz pierwszy odnotowano je w 1811 roku. Światła mają biały lub żółty kolor, są bardzo przenikliwe, wyraźne i unoszą się nad ziemią. Szczyt ich aktywności przypadał na lata 80. XX wieku, choć obecnie wciąż się je obserwuje.

Dlaczego światła pojawiają się akurat w tym miejscu i czego są oznaką? Tego wciąż nie wiadomo, mimo że ustawiono w tamtych okolicach kamery, rejestrujące zjawisko na potrzeby badań naukowych. 

 

Tajemnice świata: Trójkąt Bermudzki

Trójkąt Bermudzki od wieków fascynuje i niepokoi. Na ulokowanym między Miami, Puerto Rico i Bermudami obszarze w niewyjaśniony sposób giną statki i samoloty wraz z załogą i pasażerami. Co ciekawe, pierwsze wzmianki o Trójkącie pojawiały się już w XV wieku, w zapiskach Krzysztofa Kolumba. Słynny odkrywca zapisał w kronice, że właśnie na tym obszarze kompas nagle przestał wskazywać prawdziwy kierunek.

Dlaczego właśnie ten fragment Atlantyku jest tak tajemniczy i niebezpieczny? Czy jest to największa tajemnica świata? Były różne teorie. Naukowcy wskazywali m.in. na możliwość powstawania w tym miejscu huraganów i wirów podwodnych. Prawdopodobne jest również to, że w podwodnych skałach wytwarza się hydrat metanu, czyli gaz zmniejszający gęstość wody. Jednak nigdy nie zostało to potwierdzone na 100%.