Ten pomijany czynnik wpłynął na ewolucję ludzi

Naukowcy badający przebieg ewolucji człowieka w ciągu ostatnich 2 milionów lat doszli do wniosku że zmiany klimatu napędzane czynnikami kosmicznymi miały poważny wpływ na ten proces.

Jak sugeruje publikacja dostępna na łamach Nature, jej autorzy wykorzystali  symulacje klimatu Ziemi, które powstały dzięki użyciu superkomputera. Analizy wykazały, że zmiany w zakresie opadów czy temperatur miały poważny wpływ na wędrówki bądź osiedlanie się różnych gatunków homininów, wliczając w to Homo sapiens.

“Nawet jeśli różne grupy archaicznych ludzi preferowały różne środowiska klimatyczne, ich siedliska reagowały na zmiany klimatu spowodowane astronomicznymi zmianami w chybotliwości osi Ziemi, jej nachyleniu i mimośrodzie orbitalnym” – wyjaśnia Axel Timmermann z Pusan National University 

Tego typu głosy pojawiały się już wcześniej, jednak brakowało dowodów, które potwierdzałyby hipotezy o wpływie zmian klimatu o astronomicznym podłożu na ewolucję homininów. O ile takie poszlaki w postaci zapisu kopalnego naszych odległych przodków są dostępne, tak problem dotyczył danych dotyczących historycznych zmian klimatu.

Członkowie zespołu badawczego wykonali modelowanie zmian warunków środowiskowych panujących na Ziemi w okresie 2 milionów lat. Uwzględnili w tym celu udział tzw. cykli orbitalnych Milankovicia, które są związane z wydłużaniem bądź skracaniem orbity naszej planety. Kluczową rolę w prowadzeniu symulacji odegrał superkomputer ALEPH. Długość ich trwania wyniosła 6 miesięcy, co jest zdaniem naukowców rekordowym wynikiem. 

Następnym krokiem w badaniach było porównanie uzyskanych danych z udokumentowaną obecnością kilku gatunków homininów w zapisie kopalnym. W tej grupie znalazły się między innymi Homo erectus, Homo heidelbergensis i Homo neanderthalensis. Łącznie analizami objęto ponad 3 tysiące skamieniałości.  Płynący z badań wniosek jest następujący: obecność ludzi na Ziemi we współczesnych czasach jest możliwa, ponieważ na przestrzeni tysięcy lat przedstawiciele rodzaju Homo przystosowywali się do zmiennego klimatu. 

Jako przykład autorzy podają zmiany klimatyczne w południowej Afryce, które mogły mógł doprowadzić  do pojawienia się H. sapiens i wyginięcia H. heidelbergensis. Klimat mógł wręcz wpływać na ewolucję do tego stopnia, że niektórych zmian w adaptacji człowieka nie da się w pełni wyjaśnić bez odwołania się do szerszego zrozumienia czynników klimatycznych wpływających na ekosystemy.