Jak sugeruje publikacja dostępna na łamach Nature, jej autorzy wykorzystali  symulacje klimatu Ziemi, które powstały dzięki użyciu superkomputera. Analizy wykazały, że zmiany w zakresie opadów czy temperatur miały poważny wpływ na wędrówki bądź osiedlanie się różnych gatunków homininów, wliczając w to Homo sapiens.

"Nawet jeśli różne grupy archaicznych ludzi preferowały różne środowiska klimatyczne, ich siedliska reagowały na zmiany klimatu spowodowane astronomicznymi zmianami w chybotliwości osi Ziemi, jej nachyleniu i mimośrodzie orbitalnym" - wyjaśnia Axel Timmermann z Pusan National University 

Tego typu głosy pojawiały się już wcześniej, jednak brakowało dowodów, które potwierdzałyby hipotezy o wpływie zmian klimatu o astronomicznym podłożu na ewolucję homininów. O ile takie poszlaki w postaci zapisu kopalnego naszych odległych przodków są dostępne, tak problem dotyczył danych dotyczących historycznych zmian klimatu.

Członkowie zespołu badawczego wykonali modelowanie zmian warunków środowiskowych panujących na Ziemi w okresie 2 milionów lat. Uwzględnili w tym celu udział tzw. cykli orbitalnych Milankovicia, które są związane z wydłużaniem bądź skracaniem orbity naszej planety. Kluczową rolę w prowadzeniu symulacji odegrał superkomputer ALEPH. Długość ich trwania wyniosła 6 miesięcy, co jest zdaniem naukowców rekordowym wynikiem. 

Następnym krokiem w badaniach było porównanie uzyskanych danych z udokumentowaną obecnością kilku gatunków homininów w zapisie kopalnym. W tej grupie znalazły się między innymi Homo erectus, Homo heidelbergensis i Homo neanderthalensis. Łącznie analizami objęto ponad 3 tysiące skamieniałości.  Płynący z badań wniosek jest następujący: obecność ludzi na Ziemi we współczesnych czasach jest możliwa, ponieważ na przestrzeni tysięcy lat przedstawiciele rodzaju Homo przystosowywali się do zmiennego klimatu. 

Jako przykład autorzy podają zmiany klimatyczne w południowej Afryce, które mogły mógł doprowadzić  do pojawienia się H. sapiens i wyginięcia H. heidelbergensis. Klimat mógł wręcz wpływać na ewolucję do tego stopnia, że niektórych zmian w adaptacji człowieka nie da się w pełni wyjaśnić bez odwołania się do szerszego zrozumienia czynników klimatycznych wpływających na ekosystemy.