Związek dwojga ludzi powinien opierać się na wzajemnym zaufaniu, szacunku i miłości. Obie strony dają i biorą, szanując odrębność partnera i jego prawo do własnej przestrzeni. Aby związek był satysfakcjonujący, oboje partnerzy powinni mieć podobny w niego wkład i nawzajem reagować na swoje potrzeby. W zdrowej relacji nie ma miejsca na zachowania przemocowe. Nie ma strachu i ograniczeń.  Jest otwarcie na potrzeby partnera przy jednoczesnym szacunku dla samego siebie. W zdrowym małżeństwie małżonkowie rozwiązują konflikty na bieżąco, a nie robią sobie wyrzutów dotyczących jakiejś sytuacji sprzed wielu lat. W zdrowym związku oboje partnerzy czują się za niego odpowiedzialni i nie obarczają poczuciem odpowiedzialności i winy partnera.
 Potocznie “toksyczny związek” jest częstym określeniem na relacje,  w których zachodzą różne nieprawidłowości. Ale czym naprawdę jest toksyczny związek? 

Czym jest toksyczny związek?

O toksycznym związku mówimy, kiedy granice partnerów są regularnie naruszane. Może dotyczyć to zarówno dwóch jak też tylko jednej ze stron. 
W toksycznym małżeństwie partnerzy stosują różne środki mające na celu manipulowanie partnerem. Rozmowa jako środek do rozwiązywania konfliktów bywa zastąpiona przez inne  środki,  mające wymusić oczekiwane zachowanie drugiej osoby. Partnerzy, o ile można tu mówić o partnerstwie, w toksycznym związku nie są szczęśliwi. Ich związek nie jest ostoją, a pełnym niebezpieczeństw i pułapek obszarem, w którym druga osoba nie jest towarzyszem a potencjalnym wrogiem wobec którego stosuje się różne środki, aby go “unieszkodliwić”. 
W toksycznym związku błędy i porażki partnera nie są traktowane ze współczuciem, a raczej wykorzystywane jako oręż do ataku. 
Uczuciem, które dominuje w toksycznym związku jest lęk. Obawiamy się reakcji partnera na nasze zachowanie. Obawiamy się, że zostaniemy porzuceni. Często nie mówimy o swoich potrzebach z obawy przed odrzuceniem. W toksycznym związku często któraś strona “rezygnuje z siebie”, aby ta druga mogła się rozwijać. Nie dzieje się tak jednak z potrzeby wsparcia i współdziałania, a właśnie z lęku.

Czym przejawia się toksyczny związek?

Toksyczny związek to cały szereg różnych zachowań i mechanizmów.  Manipulacja, wpędzanie w poczucie winy, szantaże,  chorobliwa zazdrość, kłamstwa, nałogi, inwigilacja, przemoc, zarówno fizyczna jak i psychiczna- wszystkie te zachowania składają się na toksyczny związek. Z zewnątrz przejawy toksycznego związku bywają niewidoczne. Otoczenie często nie zdaje sobie sprawy z tego, co tak naprawdę dzieje się w toksycznym małżeństwie. Przemoc w toksycznych związkach bywa stosowana w białych rękawiczkach i może być kompletnie niedostrzegalną na zewnątrz.
Czasem jednak bywa i tak, że otoczenie zauważa problemy w naszym związku nawet zanim my je zauważymy. Dzieje się tak, na przykład wtedy, kiedy z powodu toksycznego związku ograniczamy kontakty towarzyskie, ucinamy znajomości, rezygnujemy z pasji, która do tej pory była dla nas ważna. Jeśli cały czas i uwagę zaczynamy poświęcać swojemu partnerowi i przestajemy interesować się życiem “ na zewnątrz”, to dla naszego otoczenia może być przesłanką, że jesteśmy w toksycznym związku. 
Również, sytuacja, kiedy to nałogi zatruwają nasz związek, może być dla otoczenia łatwiejsza do zauważenia. 

Jak rozpoznać toksyczny związek?

Jeżeli w związku czujemy się niekomfortowo, coś nam cały czas doskwiera, możemy zacząć się zastanawiać nad przyczyną takiego stanu. Pojęcie toksycznego związku stoi w sprzeczności z dobrostanem i poczuciem bezpieczeństwa.Także jeżeli w związku którym jesteśmy, nie odnajdujemy ich, możemy podejrzewać, że nasz związek jest toksyczny. Jeśli pomimo braku obiektywnych przyczyn, nie jesteśmy w związku szczęśliwi, to może świadczyć o tym, że nasz związek jest toksyczny. Jeżeli robiąc coś, boimy się reakcji partnera, jeżeli z obawy przed jego złością, ukrywamy nasze całkiem niewinne zachowanie czy uczucia, możemy mieć niemal pewność, że nasz związek jest toksyczny. Jeżeli wciąż czujemy się niepewnie w relacji z drugą osobą. Jeśli nie czujemy wsparcia partnera w trudnych momentach i w relacji czujemy się samotni, to zapewne tkwimy w toksycznym związku.
Strach w ogóle jest nieodłącznym elementem toksycznej relacji, także jeżeli pojawia się w uczuciach, które żywimy do partnera, możemy zacząć się zastanawiać, czy nasz związek nie jest toksyczny.