Trudne polskie słowa: znaczenie 

Trudne słowa przydają się nie tylko na szkolnych klasówkach z języka polskiego. Ich znajomość może pomóc także po ukończeniu edukacji, pozwalając osiągać lepszą pozycję zawodową i towarzyską. Poniżej przedstawiamy zatem trudne słowa polskie, które warto znać. 

Ambiwalentny – mieszany. Jeżeli mówimy, że mamy wobec kogoś lub czegoś ambiwalentne uczucia, oznacza to, że owe uczucia posiadają wydźwięk pozytywny i negatywny jednocześnie 

Apoteoza – wychwalanie kogoś lub czegoś; patetyczny utwór będący wyrazem takiej pochwały 

Arbitraż – sposób rozwiązywania sporów prawnych bez odwoływania się do sądu powszechnego; funkcję takiego sądu pełni w tym wypadku niezależny specjalista 

Cezura – moment oznaczający przełom w życiu jednostki bądź zbiorowości (społeczności lokalnej, narodu albo nawet całego rodzaju ludzkiego); punkt wyraźnie oddzielający nową epokę od poprzedniej 

Chasydyzm – żydowski ruch religijny o charakterze mistycznym, powstały i działający w łonie judaizmu; narodził się w XVIII wieku na ówczesnych ziemiach polskich 

Demagogia – wywieranie wpływu na opinię publiczną za pomocą działania obliczonego na łatwy efekt; szukanie poklasku przechodzącego niekiedy w rzeczywisty kapitał polityczny 

Egzegeza – badanie połączone z krytyczną interpretacją tekstów, przede wszystkim tych uznanych za święte (np. Biblia) 

Eksplikacja – uściślenie pojęcia bez zmiany jego zakresu. Używając języka potocznego, powiedzielibyśmy, że eksplikacja to po prostu wyjaśnienie danego pojęcia. 

Falerystyka – kolekcjonowanie odznaczeń i orderów, a także dziedzina historii poświęcona owym odznaczeniom. Osobę posiadającą taką kolekcję nazywamy z kolei falerystą.