Trzy razy a dobrze

Najnowsze badania dowodzą, że ciało, które zbyt często otrzymuje pożywienie, wpada w zamknięty krąg braku ruchu i otyłości, skutkujący najczęściej cukrzycą. Przyczyną tego procesu jest pewne białko, sterowane przez insulinę.

Brak ruchu jest nie tylko przyczyną otyłości. Osoby otyłe nie są skłonne do wysiłku fizycznego, gdyż oba te zjawiska są ze sobą połączone za sprawą specjalnego mechanizmu, funkcjonującego w naszym mózgu. Zgodnie z najnowszymi badaniami powinniśmy jadać wyłącznie trzy posiłki dziennie – najobfitszy rano, najmniejszy – wieczorem. Zespół naukowy kierowany przez Markusa Stoffela z ETH Zürich wykazał, że aby organizm pozostał zdrowy, niezbędne są chwile postu pomiędzy głównymi posiłkami dnia. Lekki głód, odczuwany przez nas między śniadaniem a obiadem, czy obiadem a kolacją, jest więc czymś bardzo dla nas pożytecznym. Wszelkie zalecenia dietetyków, zgodnie z którymi powinniśmy jeść częściej, lecz mniej, przynoszą odwrotny skutek.

Centralnym czynnikiem sterującym tym procesem jest czynnik transkrypcyjny o nazwie Foxa2. Czynniki transkrypcyjne to białka odpowiadające za aktywację innych genów i ich transkrypcję. Foxa2 występuje w wątrobie, gdzie wpływa na spalanie tłuszczu, lecz również w podwzgórzu – obszarze mózgu sterującym rytmem okołodobowym, snem, przyjmowaniem pożywienia i zachowaniami płciowymi. Aktywność Foxa2 jest uzależniona od insuliny. Podczas spożywania pokarmów trzustka wydziela insulinę, która hamuje Foxa2. Natomiast w okresie postu, gdy insulina nie jest wydzielana, Foxa2 ulega aktywizacji. W mózgu czynnik ten wspomaga tworzenie się dwóch białek – MCH i hipokretyny, ważnych neuroprzekaźników, wywołujących różne zachowania – chęć jedzenia oraz spontaniczny ruch.

Głód powoduje, że ssaki są aktywniejsze fizycznie, muszą więc polować i szukać pożywienia. Naukowcy zauważyli jednak, że u otyłych myszy Foxa2 jest stale pasywna, niezależnie od tego, czy zwierzęta te są głodne, czy syte. Według autora baddania wyjaśnia to od dawna znane, lecz niewytłumaczalne zjawisko – brak ruchu otyłych zwierząt i ludzi. Naukowcy dowiedli ten fakt za pomocą doświadczenia. Wyhodowane przez nie myszy zostały poddane genetycznej manipulacji, skutkiem której jest ciągle aktywny Foxa2. Myszy te poruszały się pięciokrotnie więcej, niż zwykłe otyłe gryzonie lub gryzonie, u których po jedzeniu Foxa2 automatycznie się wyłączał. Zmienione genetycznie myszy straciły tkankę tłuszczową i wykształciły tkankę mięśniową.

 

Według Stoffela badanie to dowodzi, że ciało ludzkie dla zdrowia potrzebuje okresów postu. Naukowiec radzi spożywać wyłącznie trzy syte posiłki dziennie, aby pomiędzy nimi poczuć choć trochę głodu. Każdy posiłek wywołuje wydzielanie insuliny, co pociąga za sobą dezaktywację Foxa2, a następstwem tego jest z kolei zmniejszenie motywacji do ruchu fizycznego i spalania tłuszczów i węglowodorów. JSL

 źródło: www.ethlife.ethz.ch

Więcej:News