Skuteczność polisy mieszkaniowej w ogromnym stopniu uzależniona jest od zakresu ochrony, dlatego dobór odpowiednich rozszerzeń ma niebagatelne znaczenie. Warto pomyśleć nie tylko o kompleksowym zabezpieczeniu mienia, ale również i lokatorów, sprawdzając ubezpieczenie mieszkania na https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl pod kątem zawartości czy ceny.

Szkody na mieniu – kiedy przyda się OC w życiu prywatnym?

OC w życiu prywatnym warto posiadać z kilku powodów. Zazwyczaj przydaje się w przypadku zalania mieszkania sąsiada (zalanie należy do szkód najczęściej zgłaszanych ubezpieczycielom), ale dotyczy także i innych szkód związanych z:

●    posiadaniem domu jednorodzinnego lub mieszkania,
●    posiadaniem zwierząt domowych,
●    korzystania z rowerów i wózków inwalidzkich,
●    rekreacyjnym używaniem łodzi, żaglówek i modeli latających,
●    amatorskim uprawianiem różnych dyscyplin sportowych,
●    korzystaniem z pomieszczeń w trakcie wyjazdów turystycznych,
●    ze sprawowaniem opieki nad dziećmi oraz innymi osobami, za które ubezpieczony ponosi prawną odpowiedzialność.

Jak to się przekłada na konkretne sytuacje? Zarysowanie cudzego auta podczas jazdy rowerem, wybicie przez dziecko szyby sąsiadowi w czasie gry w piłkę, pogryzienie przechodnia przez psa – to tylko nieliczne przykłady zdarzeń, kiedy OC w życiu prywatnym znajduje zastosowanie. Brak tego ubezpieczenia dla sprawcy zdarzenia oznacza konieczność pokrycia strat z własnej kieszeni – bardzo często w rachubę wchodzą znaczące kwoty

Szukając ubezpieczenia oc w życiu prywatnym, należy pamiętać o tym, iż nie funkcjonuje ono jako samodzielny produkt ubezpieczeniowy o czym można przeczytać tu https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/artykuly/jakie-korzysci-zapewnia-polisa-oc-w-zyciu-prywatnym. Nabyć je można tylko w zestawie z polisą mieszkaniową, przy czym w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych występuje jako dodatkowo płatne rozszerzenie.

OC w życiu prywatnym – dla kogo?

OC w życiu prywatnym nabyć mogą prawie wszyscy właściciele nieruchomości oraz najemcy lokali zainteresowani polisą mieszkaniową. Wykluczone z omawianego ubezpieczenia są nieruchomości trwale lub tymczasowo niezamieszkałe, np. przy ubezpieczaniu domu w budowie nie ma możliwości rozszerzenia polisy o OC w życiu prywatnym. 

OC w życiu prywatnym zakres ochrony

Zakres ochrony w ramach OC w życiu prywatnym jest ustalany indywidualnie przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Wszystkie niezbędne informacje na ten temat zamieszczone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) – z dokumentem tym trzeba obowiązkowo się zapoznać przez zawarciem umowy z ubezpieczycielem. OC w życiu prywatnym ma na celu ochronę przed konsekwencjami działań nie tylko właściciela polisy, ale także osób współubezpieczonych i zwierząt domowych. 

Przy tej okazji pojawia się niezwykle ważna kwestia, a mianowicie wyłączenia odpowiedzialności – czyli sytuacje, kiedy ubezpieczyciel nie przejmuje finansowej odpowiedzialności za szkodę i nie wypłaca odszkodowania. Katalog wykluczeń zawarty w OWU może się różnić w zależności od ubezpieczyciela, niemniej zazwyczaj z ochrony w ramach OC w życiu prywatnym wyłączone są m.in. następujące szkody:

●    wyrządzone przez niektóre gatunki zwierząt, np. rasy psów zaliczane do agresywnych,
●    wyrządzone właścicielowi polisy, domownikom lub innym osobom bliskim,
●    spowodowane użyciem broni – w tym także amunicji czy materiałów wybuchowych,
●    wyrządzone pracownikom podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych,
●    wyrządzone pojazdem mechanicznym, np. samochodem czy motocyklem,
●    dotyczące przedmiotów wartościowych takich jak np. kamienie szlachetne, zbiory numizmatyczne, kolekcje filatelistyczne czy dzieła sztuki,
●    poniesione w trakcie uczestnictwa w zawodach sportowych,
●    poniesione podczas bójki, w której brał udział właściciel polisy lub domownicy,
●    związane z prowadzeniem gospodarstwo rolnego lub agroturystycznego.

Uwaga: ograniczenia w zakresie ochrony wynikającym z OC w życiu prywatnym mogą odnosić się również m.in. do konkretnych kwot, wartości procentowej w odniesieniu do sumy ubezpieczenia etc. 

OC w życiu prywatnym – jaki to koszt?

Cena dodatku, jakim jest OC w życiu prywatnym, zależy od ubezpieczyciela oraz od wybranego wariantu polisy mieszkaniowej. Średnia cena tego rozszerzenia wynosi od kilkudziesięciu do 150 zł rocznie. Nie jest to duży wydatek w porównaniu z kosztami likwidacji szkód. 

Warto także przypomnieć, iż wysokość składki ubezpieczeniowej kształtuje sporo czynników – nie tylko OC w życiu prywatnym. Najlepszym sposobem na znalezienie polisy odpowiadającej indywidualnym wymogom jest porównanie ofert za pomocą kalkulatora ubezpieczeń mieszkaniowych.