Udoskonalono generator termoelektryczny

Amerykańscy naukowcy stworzyli nowy materiał, który znacznie zwiększy wydajność termogeneratorów przetwarzających bezpośrednio energię marnowaną podczas pracy silnika na energię elektryczną. To kolejny istotny krok, przybliżający nas do produkcji niezwykle oszczędnych układów termoelektrycznych. Takie układy wykorzystywałyby ciepło wydalane przez silnik, emitowane wraz ze spalinami, zmniejszając w ten sposób zużycie paliwa.

          W celu oceny wydajności materiału wykorzystywana jest wielkość zT – im większą osiąga ona wartość, tym więcej mocy wytworzyć może termogenerator przy określonej różnicy temperatur na jego końcach, i tym mniej energii trzeba będzie dostarczać układowi w celu podtrzymania tej różnicy temperatur.  

          Autorzy badania – Joseph Heremans wraz z naukowcami z Uniwersytetu Ohio i Uniwersytetu Osaka, a także z Kalifornijskiego Uniwersytetu Technologicznego, stworzyli materiał na bazie tellurku ołowiu wzbogaconego talem. Materiał ten wskazał wartość zT równą 1,5, a więc ponad dwa razy więcej, niż najlepszy dotąd materiał termoelektryczny, istniejący na rynku – tellurek ołowiu wzbogacony sodem (zT = 0,71).  

          Do tej pory badacze próbowali podnieść wartość zT, zmniejszając przewodnictwo cieplne materiału. Zespół Heremansa postanowił podejść do problemu w zupełnie inny sposób. Wykorzystał on fakt, że w określonym połączeniu tal i tellur oddziałują na poziomie kwantowym w ten sposób, że powstaje rezonans pomiędzy ich elektronami, który ma wpływ na rozmieszczenie nośników ładunku w materiale. Według badaczy zastąpienie alternatora udoskonalonym przez nich materiałem termoelektrycznym zagwarantuje oszczędność paliwa rzędu 10%. 

          Amerykańska firma BSST – jeden ze sponsorów badania – specjalizuje się w układach termoelektrycznych. Jeżeli badania naukowców pójdą zgodnie z planem, to BSST wprowadzi nowość na rynek. Warto wspomnieć, iż badania sponsoruje również Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA (Jet Propulsion Laboratory). JSL

www.bsst.com