Zaskakujące znalezisko pod Himalajami. Ta woda pochodzi z zamierzchłych czasów

Jak wynika z informacji przekazanych przez badaczy z Indii oraz Japonii, głęboko pod Himalajami najprawdopodobniej znajdują się pokłady wody powiązanej z dawnymi oceanami.
Zaskakujące znalezisko pod Himalajami. Ta woda pochodzi z zamierzchłych czasów

Naukowcy działali na terenie indyjskiego stanu Uttarakhand i to właśnie tam udało im się zlokalizować wyjątkowe złoża minerałów. Jak wykazały analizy, tamtejsze pokłady magnezytu zawierają kropelki wody pochodzące sprzed około 600 milionów lat. Wydaje się, że ich geneza może sięgać aż do neoproterozoiku. 

Czytaj też: Tutaj ani Miś Yogi, ani strażnik Smith nie pomogą. Yellowstone zmieni się nie do poznania

O szczegółowych ustaleniach w tej sprawie autorzy publikacji piszą na łamach Precambrian Research. Jak wyjaśniają, swego czasu nasza planeta – nazywana Ziemią-śnieżką, była w większości pokryta grubą warstwą lodu. W pewnym momencie wystąpiło jednak Drugie Wielkie Wydarzenie Natlenienia (ang. Second Great Oxidation Event), za sprawą którego stężenie tlenu w atmosferze znacząco wzrosło, dzięki czemu mogło dojść do pojawienia się złożonych organizmów.

Dlaczego w ogóle o tym wspominamy? Ponieważ oba wydarzenia łączą się – tak przynajmniej sugerują wyniki ostatnich badań. Mając na uwadze te rezultaty naukowcy sugerują, że baseny sedymentacyjne były pozbawione wapnia przez dłuższy okres w czasie Ziemi-śnieżki. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogły być słabe dopływy rzeczne będące pokłosiem zmieniającej się pogody.

Woda zawarta w złożach magnezytu ukrytych pod Himalajami może dostarczyć informacji na temat oceanów sprzed 600 milionów lat

Jako że minerały wytrącone z wody morskiej mogą pozwalać na zachowanie dowodów wskazujących na istnienie tzw. paleooceanów, to może to być przydatną informacją. Płyny magmowe, metamorficzne i hydrotermalne są zwykle uwięzione w minerałach tworzących skały. Z drugiej strony, inkluzje paleooceaniczne są często pomijane, ponieważ powszechne osady, takie jak węglany, zazwyczaj są drobnoziarniste, łatwo podlegają rekrystalizacji oraz zmianom chemicznym.

Czytaj też: Efekt łagodnej zimy na Antarktydzie? Pierwszy raz w historii jesteśmy świadkami tego zjawiska

Znalezisko dokonane w złożach pod Himalajami jest według członków zespołu niczym kapsuła czasu przenosząca ich w okres istnienia dawnych ziemskich oceanów. Zbierając dane w tej sprawie autorzy zyskują możliwość zrozumienia, jak wyglądały ówczesne realia. Wśród pytań, na które badacze będą chcieli uzyskać odpowiedzi wymienia się między innymi to, czy oceany sprzed milionów lat były bardziej kwaśne czy zasadowe, bogate czy ubogie w składniki odżywcze, ciepłe czy zimne i jak wyglądały pod względem składu chemicznego i izotopowego.