23 maja 1983 roku prezydent USA Ronald Reagan ogłosił program Inicjatywa Obrony Strategicznej (Strategic Defense Initiative – SDI), którego celem miało być wyeliminowanie radzieckiego zagrożenia nuklearnego.


Chodziło o opracowanie metody niszczenia w przestrzeni kosmicznej międzykontynentalnych pocisków balistycznych. Ponieważ przenosiło to wojnę do przestrzeni kosmicznej, program określono mianem wojen gwiezdnych. Reagan miał nadzieję, że amerykańska inicjatywa wywoła wyścig zbrojeń na taką skalę, której ZSRR po prostu nie podoła finansowo. Biorąc pod uwagę, że Związek Radziecki był wyczerpany wieloletnią wojną w Afganistanie, plan Reagana miał wszelkie szanse na powodzenie. Wprawdzie ów system obrony nie powstał, ale Kraj Rad w 1991 roku zniknął z mapy świata. Idea wojen gwiezdnych jest jednak cały czas aktualna i prowadzone są dalsze prace nad jej realizacją.


Kalendarium:


1983


- 23 marca 1983 Reagan ogłasza program Inicjatywy Obrony Strategicznej (SDI).


1984


27 marca 1984 - Powstaje Rada Dyrektorów SDI


10 czerwca 1984 -  Udany test HOE (Homing Overlay Experiment), systemu niszczenia głowic nuklearnych na terytorium USA.


1985


21 czerwca 1985 -  Wiązka lasera wysłana z Ziemi dociera do lustra na orbicie


6 września 1985 - Wiązka tzw. lasera  chemicznego niszczy tytanowy pocisk gotowy do odpalenia


1986


12 październik 1986 - Spotkanie Reagan- Gorbaczow w Reykjaviku


1987


Listopad 1987 - Zaakceptowano projekt Brilliant Pebbles (Cudowne kamyki) – grupy satelitów, przenoszących głowice kinetyczne, służące do obserwacji całej kuli ziemskiej i do reagowania na ataki balistyczne


1988


Listopad 1988  - Ukończenie prac nad budową pojazdu, emitującego światło podczerwone, naprowadzające na pocisk


1989


Lipiec 1989 - Udane testy nad wykorzystaniem wiązek wysokoenergetycznych cząstek elementarnych do niszczenia pocisków


Sierpień 1989 - Brilliant Pebbles uznano za technicznie wykonalne


8 listopada 1989 - Upadek muru berlińskiego


1990


Luty 1990 - Wiązka laserowa wystrzelona z Ziemi odbija się w satelitarnym lustrze laserowym i powraca na Ziemię


1991


29 stycznia 1991 - Prezydent George Bush ogłasza program GPALS, który zakłada rozszerzenie „gwiezdnej” ochrony także na sojuszników USA


31 grudnia 1991 - Upadek ZSRR, koniec zimnej wojny


1993


13 maja 1993 - Prezydent Bill Clinton zastępuje SDI programem DBM (Defense against Ballistic Missiles)