Pomoc słabszym

Osoby zainteresowane pomaganiem dzieciom i osobom wykluczonym mogą szukać ofert na stronach orga­nizacji: Polskie Centrum Pomocy MiędzynarodowejGlobal Volunteers; Global Volunteer Network, Word Volunteer Web czy World Volunteers.

Znajdziemy tam różne projekty pomocowe na całym świecie, np. nauczanie języka angiel­skiego w Rwandzie, Kenii, Chinach, Peru, opieka nad sierotami z HIV w Ugandzie lub praca z dziećmi ulicy w Wietnamie. Pomagać można też, pracując w szkolnym ogródku np. w Tanzanii, a przy okazji pro­mować wśród lokalnej społeczności edukację dziewczynek.

Największa polska organizacja pomocowa, czyli Polska Akcja Hu­manitarna, prowadzi misje zagraniczne w Afgani­stanie, Czeczenii, Palestynie, Sudanie, na Sri Lance i w Iraku. Pomaga osobom poszkodowanych w wojnach i kataklizmach, buduje studnie, wspiera uchodźców i osoby żyjące w ubóstwie.

Można też wybrać wolontariat w jednej ze wspólnot Camphill. Żyją w nich i pracują pod opieką leka­rzy, rodzin i wolontariuszy osoby chore, niepełnosprawne i specjalnej troski.

Osoby zainteresowane ochroną światowego dziedzictwa mogą odbyć wolontariat w ramach ONZ: Word Heritage Volunteers. Zasadniczo z tych ofert mogą korzystać osoby pełnoletnie, często oprócz zwrotu kosztów podróży i zakwaterowania otrzymują także niewielkie sumy na drobne wydatki.


Ochrona przyrody

Jeśli ktoś szuka niesamowitych wra­żeń, a przy okazji chce zrobić coś dobrego dla planety, może np. mo­nitorować liczebność tygrysów na Suma­trze, promować świadomość ekologiczną wśród mieszkańców Boliwii, siać lasy namorzynowe na tajskich bagnach, rehabi­litować niedźwiedzie maltretowane w cyr­kach Rumunii, opiekować się pandami w chińskim ośrodku badawczym lub koń­mi w Argentynie, wykorzystywanymi do hippoterapii. Możliwości jest wiele, a w poszu­kiwaniach pomocna będzie sieć Project Abroad z polską podstroną www.projects-abroad.pl.

Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody (WWF) prowadzi globalny program wolonta- riacki na rzecz ochrony środowiska i projektów środowiskowych, m.in. na Madagaskarze, Fidżi, w Paragwaju, Peru (www.panda.org). Specjalne obozy tzw. workcampy poświęcone działaniom na rzecz ekologii prowadzi Service Civil Interna­tional. Wolontariuszy poszu­kują też polskie Parki Narodowe.