Wykorzystywanie dzieci przez internet coraz częstsze

Naukowcy z Zurichu odkryli, że internet stał się w ostatnich latach najpopularniejszym środkiem molestowania nieletnich.

Ofiarami molestowania są najczęściej nastolatki w wieku 15-17 lat. Ponad 40% dziewcząt i 17% chłopców przyznało się, że doświadczyło przynajmniej jednego typu wykorzystywania seksualnego. 

Wykorzystywanie seksualne, bez fizycznego kontaktu odnotowano dwukrotnie częściej u dziewcząt, a wykorzystywanie z kontaktem fizycznym bez penetracji – trzy razy częściej. Obie płcie zgłaszały “molestowania seksualne przez Internet” jako najczęstszą formą przemocy.

Doświadczyło jej około 28% dziewcząt w ciągu ich życia i prawie 10% chłopców. Molestowania werbalnego, przez e-maile lub wiadomości tekstowe doświadczyło 15% dziewczynek i 5% chłopców. 12% dziewcząt i 4% chłopców doświadczyło całowania lub dotyku wbrew swojej woli. Około 2,5% dziewcząt i 0,6% chłopców doświadczyło aktu seksualnego z penetracją. ród chłopców , liczba ta była o 0,6 proc .

Uzyskane wyniki są porównywalne z tymi, jakie naukowcy zebrali w latach 1995-96. Młodzieży zadawano wówczas te same pytania. Procent zgłaszanych przypadków fizycznego molestowania seksualnego tym razem był praktycznie identyczny. Wzrosła jednak liczba przypadków molestowania nieuwzględniającego fizyczności, tzn. przez internet. W latach 90. jeszcze nie badano tego typu wykorzystywania. 

Nieco ponad połowa kobiet-ofiar i ponad 70 procent mężczyzn informowała, że doświadczyła wykorzystania przez nieletniego sprawcę. Co więcej, większość ofiar wykorzystywania seksualnego z kontaktem fizycznym znała sprawcę. Byli to na przykład ex-partnerzy lub znajomi. – “Te dane wskazują na wzrost agresywnych zachowań wśród młodych ludzi” – ocenia dr Ulrich Schnyder , kierownik Katedry Psychiatrii i Psychoterapii w University Hospital Zurich. I dodaje : “Nasze wyniki różnią się znacznie od oficjalnych raportów policyjnych, według których sprawcami są zazwyczaj dla dorośli, krewni płci męskiej”. 

Tylko około połowa dziewcząt i mniej niż jedna trzecia z chłopców, która doświadczyła przemocy seksualnej, zdecydowała się powiadomić kogoś o nadużyciach. Badania wskazały, że im poważniejsze formy molestowania, tym rzadziej były zgłaszane. Większość ofiar, która zdecydowała się powiedzieć o molestowaniu, informowała swoich znajomych, mniej niż 20% – rodzinę, a mniej niż 10% ofiar zdecydowała się zgłosić przemoc na policję. 

“W porównaniu do podobnych badań z innych krajów, dane dotyczące ujawniania przemocy w szwajcarskim społeczeństwie są niskie. Niechęć do zgłaszania incydentów tego rodzaju do członków rodziny lub policji sprawia, że szybkie interwencje stają się trudniejsze” – podsumowuje dr Schnyder .