Zanieczyszczenia powietrza zabijają rocznie 630 tys. Europejczyków. To więcej niż koronawirus

13% wszystkich odnotowywanych zgonów to pokłosie wysokiego zanieczyszczenia powietrza – alarmuje Europejska Agencja Środowiska.

Około 1 na 8 zgonów w Europie wywołanych jest zanieczyszczeniami powietrza. Opublikowany niedawno raport Europejskiej Agencji Środowiska nie pozostawia wątpliwości – choć ogólna uwaga skupia się teraz na walce z pandemią Covid-19, to wcale nie mniejsze zagrożenie stanowi dla nas oddychanie zanieczyszczonym powietrzem.  

W ciągu 9 miesięcy Covid-19 przyczynił się do śmierci 183 000 osób w 27 krajach Unii  Europejskiej i w Wielkiej Brytanii. Dla porównania, rocznie dochodzi do 630 000 zgonów z powodów środowiskowych. Ich najwyższy odsetek odnotowuje się w Bośni i Hercegowinie (27%), najniższy zaś w Norwegii (9%).

W Polsce od lat powraca temat smogu, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym, który właśnie się rozpoczyna. Rocznie 45 tys. Polaków umiera przedwcześnie z powodu złej jakości powietrza. Do tego w niechlubnym rankingu 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej aż 36 znajduje się w Polsce.

W raporcie uznano zanieczyszczenie powietrza za najpoważniejsze zagrożenie środowiskowe. Jako drugie wymieniono zanieczyszczenie hałasem, doprowadzające do 12 000 przedwczesnych zgonów. Nie zapomniano również o skutkach zmian klimatu (w tym coraz częstszych upałach i powodziach), które mogą nie tylko stanowić bezpośrednie zagrożenie życia, ale i przyczyniać się do gorszego samopoczucia i złego zdrowia psychicznego.

Bazowano na danych zgromadzonych przez WHO w 2012 r. We wnioskach na plan pierwszy wychodzi różnica między Europą Zachodnią a Wschodnią. W Rumunii aż 1 na 5 zgonów wywołanych jest zanieczyszczeniem środowiska. W znacznie zamożniejszej Szwecji czy Danii będzie to 1 na 10 przypadków. Najbardziej narażone są osoby żyjące w ubóstwie. Wynika to przede wszystkim z ich warunków mieszkaniowych, zawodu, a także niższego poziomu edukacji. Ponadto, w biedniejszych regionach Europy energia wciąż pozyskiwana jest z paliw kopalnych, znacząco przyczyniających się do wysokiej emisji CO2. Kraje wysoko rozwinięte faworyzują pod tym względem rozwiązania dające energię odnawialną.

W raporcie zwrócono również uwagę na to, że obywatele większości krajów mogą cieszyć się wysokiej jakości wodą kąpieliskową – w 2019 r. aż 84,6% ze wszystkich 22 295 europejskich kąpielisk uzyskało pozytywną ocenę. Wyjątkiem jest niestety Polska. Raptem 21,6 % wszystkich naszych kąpielisk wyróżnia się wodą o doskonałej jakości.

– Stan środowiska i zdrowie naszej populacji są ze sobą wyraźnie powiązane. Wszyscy musimy zrozumieć, że dbając o naszą planetę, ocalamy nie tylko ekosystemy, lecz także życie, zwłaszcza osób najbardziej wrażliwych – wyjaśnia Virginijus Sinkevičius, komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa. Zanieczyszczenia środowiska bezpośrednio przyczyniają się do powstawania nowotworów (w tym raka płuc – jednego z najbardziej śmiertelnych), chorób serca i układu oddechowego, zawałów oraz zaburzeń neurologicznych.

Źródło: nouvelobs.com