Jedną z pierwszych, dobrze udokumentowanych przez historyków epidemią, jest dżuma dymienicza z czasów Bizancjum. Wybiła blisko połowę ludności Konstantynopola, czyli ponad 100 tysięcy ludzi. Skutecznie udało się zapobiegać epidemiom dopiero w drugiej połowie XX wieku.

Europa 1347. Dżuma