Zarejestruj się jako dawca szpiku!

Społeczność akademicka we współpracy z Fundacją DKMS Polska zjednoczy się w walce z nowotworami krwi. 22 i 23 kwietnia każdy będzie mógł zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku.

Dotychczas odbyły się cztery edycje tej ogólnopolskiej inicjatywy. Efekt – rejestracja 54239 dawców potencjalnych. Spośród nich już 70 zostało dawcami faktycznymi.

Najbliższa studencka akcja rejestracji potencjalnych Dawców pod hasłem „Dwa Wymazy i Do Bazy“ odbędzie się 22-23 kwietnia w 54 miastach całej Polski. Studenci uzyskali zgodę władz zarządzających różnymi terenami publicznymi, na których zostaną zorganizowane punkty rejestracji. Szczegółowe dane można znaleźć na stronie www.dkms.pl/student.

W najbliższej edycji udział weźmie 350 studenckich ambasadorów akcji oraz tysiące wolontariuszy. Twarzą piątej edycji zgodził się zostać Kamil Bednarek. „Tak wielu ludzi o normalnym życiu marzy. Ja już się zarejestrowałem. A wy? Jesteście gotowi?” – zachęca muzyk.

Choroby nowotworowe układu krwiotwórczego to białaczki, chłoniaki, zespoły mieloproliferacyjne. Przeszczepu potrzebują także pacjenci z nienowotworowymi uszkodzeniami szpiku (ciężką niedokrwistością aplastyczną, zaburzeniami produkcji krwinek czerwonych i granulocytów oraz ciężkimi wrodzonymi niedoborami odporności).

Co 35 sekund ktoś na świecie dowiaduje się, że cierpi na chorobę nowotworową krwi, w Polsce co godzinę ktoś zapada na białaczkę. 25 proc. pacjentów potrzebujących przeszczepienia szpiku znajduje dawcę wśród członków  rodziny, ale 75 proc. chorych potrzebuje dawcy niespokrewnionego.
 
Jako potencjalny dawca zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18. a 55. rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Rejestracja zaczyna się od wstępnego wywiadu medycznego, potem należy wypełnić formularza z danymi osobowymi i pobrać wymaz z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka.

Na podstawie pobranej próbki zostaną określone cechy zgodności tkankowej. Jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, będzie mogło dojść do przeszczepu. Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować, powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z numerem PESEL.

CZYTAJ TEŻ: