Zmienili jądro komórki w plemnik zaledwie w 48 godzin

Praca ma ogromne konsekwencje dla wielu gałęzi nauki.

Całego procesu udało się dokonać dzięki międzynarodowej współpracy badaczy z  z Francji, Polski i Włoch. Naukowcy wykazali, że wystarczy pobudzić do działania tylko jeden gen, by jądro pobranej komórki ciała uzyskało strukturę typową dla główki plemnika.

Za wszystko odpowiadają protaminy, czyli białka, dzięki którym materiał genetyczny w plemniku jest upakowany bardzo ciasno. Okazuje się, że komórki można pobudzić za pomocą tej substancji i w ten sposób całkowicie je przekształcić.

Praca będzie miała też ogromny wpływ na rozwój badan podstawowych z dziedziny biologii komórkowej, odegra rolę w rozwoju technologii uzyskiwania zwierząt transgenicznych używanych w medycynie, a także w klonowaniu ginących gatunków czy zwierząt hodowlanych o szczególnie korzystnych cechach genetycznych.

Publikacja wyników w prestiżowym piśmie „Cell Reports” jest uwieńczeniem 10 lat pracy nad re-modulacją i re-programowaniem somatycznego jądra komórkowego. Autorami badań są naukowcy z Włoch, Francji i Polski. Główni autorzy, dr Domenico Iuso oraz dr Marta Czernik, są silnie powiązani z krakowskim środowiskiem naukowym: dr Iuso część swoich badan prowadził w Instytucie Zootechniki w Krakowie a dr Czernik jeden ze swoich doktoratów ukończyła w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ci młodzi naukowcy pracowali, a wcześniej przygotowywali prace dyplomowe i doktorskie pod kierunkiem kolejnego autora publikacji, prof. dr hab. Grażyny Ptak.