Lesistość Polski wynosząca 30,8 proc. (w stosunku do powierzchni lądowej) jest zbliżona do przeciętnej lesistości świata, która wynosi 30,6 proc*. Co najważniejsze, obecnie co trzeci kilometr kwadratowy naszego kraju to tereny leśne. Ze względu na rodzaj gleby, w kraju nad Wisłą przeważają lasy iglaste, a najpowszechniejszym gatunkiem drzewa jest sosna zwyczajna. Dziś udział królowej polskich lasów wynosi 58 proc.

Warto pamiętać, że w Polsce niemal każdy fragment lasu, poza rezerwatami i parkami narodowymi, to las wielofunkcyjny. Co to oznacza? Że spełnia on trzy funkcje jednocześnie: przyrodniczą, będąc ostoją przyrody, społeczną jako miejsce do rekreacji oraz gospodarczą dostarczając drewno.

W naszym konkursie poprosiliśmy użytkowników Focus.pl o własne spojrzenie na lasy w Polsce w trzech kategoriach: Z natury rzeczy (funkcja gospodarcza), W klimacie przyrody(funkcja przyrodnicza) i Las mnie rusza (funkcja społeczna).

Poniżej prezentujemy aż 31 prac, które wzbudziły największe uznanie ze strony jury konkursowego.

* źródło https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/lasy-na-swiecie