Żółw sprzed milionów lat miał 2 metry długości!

Naukowcy odkryli najstarsze skamieniałości żółwia morskiego. Szczątki pochodzą sprzed 120 mln lat.

Naukowcy z Instytutu Badawczego Senckenberg we Frankfurcie opisali najstarsze znane skamieniałości żółwia morskiego. Znaleziska reprezentują niemal całkowicie zachowany szkielet z okresu kredowego, długości prawie dwóch metrów. Okazy pochodzą sprzed 120 mln lat i są o 25 mln lat starsze niż dotychczas poznane podobne znaleziska!

„Żółw opisany przez nas jako Desmatochelys padillai pochodzi z warstwy osadowej z epoki kredy i liczy co najmniej 120 mln lat” – wyjaśnia paleobiolog, dr Edwin Cadena.

Żółwie morskie pochodzą od żółwi lądowych i słodkowodnych, które pojawiły się ok. 230 mln lat temu. Z kolei w okresie kredowym (145-66 mln lat temu) żółwie podzieliły się na lądowe i morskie. Niestety materiał kopalny z tego okresu jest bardzo ubogi, dlatego trudno dokładniej ustalić moment rozdzielenia się obu grup.

Naukowcy podkreślają, że w związku z tym każda skamieniałość z tych odległych czasów jest bardzo cenna, ponieważ może wnieść nowe informacje do rekonstrukcji drzewa genealogicznego żółwi.

Skorupę i kości znaleziono w Kolumbii na dwóch stanowiskach paleontologicznych. Odkrycia dokonali paleontolodzy amatorzy, Mary Luz Parra i jej dwaj bracia w 2007 r. Okazy trafiły wówczas do zbiorów kolumbijskich i amerykańskich. Zespół Cadeny przebadał więc niemal kompletny szkielet, cztery inne czaszki i dwie częściowo zachowane skorupy.

Znaleziska zaklasyfikowano do grupy Chelonioidea. Obecnie żółwie z tej grupy zamieszkują zwrotnikowe i podzwrotnikowe wody oceanów.

„Opierając się na morfologii i warstwach osadowych, w których zachowało się znalezisko, jesteśmy pewni, że mamy do czynienia z najstarszym znanym żółwiem morskim – podsumowuje Cadena.