Zrobimy paliwo z dwutlenku węgla

Lubelscy naukowcy chcą na wielką skalę produkować paliwo z dwutlenku węgla.

Polscy naukowcy chcą wytwarzać tanie paliwo z dwutlenku węgla. Zespół z Uniwersyteu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod kierunkiem profesora Dobiesława Nazimka z Wydziału Chemii ma zamiar pozyskiwać dwutlenek węgla w dużych ilościach z Elektrociepłowni Lublin-Wrotków, a następnie produkować z niego syntetyczną benzynę w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie Koźlu. Dwutlenek węgla można przerobić na dużo bardziej skomplikowane węglowodory przy wykorzystaniu sztucznej fotosyntezy, która wode i dwutlenek węgla ma w obecności katalizatora łatwo zmienić w metanol. Ten po separacji termicznej i syntezie MTG ma doprowadzić do powstania sztucznej 108-oktanowej benzyny. Koszt powstania litra paliwa to tylko 40 groszy. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” profesor Dobiesław Nazimek wyjaśniał, że syntetyczne węglowodory otrzymane w wyniku proponowanych przez niego reakcji niczym nie różnią się od tego, co tankujemy do samochodów. To ponad dziesięć razy mniej niż wynosi dziś cena paliwa na stacji benzynowej. Jeśli pomysł uda się wcielić w życie, to zamiast emitować dwutlenek węgla do atmosfery i płacić za to kary, będziemy mogli produkować z niego paliwo. Zdaniem profesora Nazimka, gdyby największe zakłady przemysłowe zbierały swój dwutlenek węgla i dawały do przetworzenia na sztuczną benzynę, mielibyśmy w Polsce 21 milionów ton paliwa rocznie. A to trzy razy więcej niż zużywamy w ciągu roku. Gospodarka najwięcej zyskałaby w tym przypadku na redukcji opłat za emisję CO2. Profesor Nazimek opatentował swoją metodę. Pomysłem interesują się między innymi koncerny energetyczne, którym emisja CO2 w elektrowniach spędza sen z powiek. Badania trwały sześć lat, a i tak jeszcze nie do końca wiadomo, czy uda się wcielić w życie pomysł lubelskich naukowców. Dotąd w doświadczeniach wykorzystywali oni gazy laboratoryjnie czyste. Teraz będą musieli pracować na gazach, w których obecne są zanieczyszczenia. Dr hab. Dobiesław Nazimek urodził się w Rzeszowie, 26 listopada 1945 r. Od 1993 roku jest kierownikiem Zakładu Chemii Środowiskowej na UMCS w Lublinie. h.k.